ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “THAI CHARACTER X FASHION COLLABORATION PROJECT” กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนา คลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “THAI CHARACTER X FASHION COLLABORATION PROJECT” กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564
 
จัดโดย สสว. และ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
บริษัทและนักออกแบบ Character ที่สนใจนำผลงานด้านคาแรคเตอร์มาต่อยอดเป็นสินค้าในกลุ่ม Fashion ในโครงการ THAI CHARACTER X FASHION COLLABORATION PROJECT
โดยสามารถส่งผลงานออกแบบเข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดทำ Pilot Products มี workshop ทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำด้านธุรกิจสิ่งทอ-แฟชั่นของประเทศ และทดลองตลาดกับผู้ซื้อจริง
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 061-991-6154, 089-922-5230 หรือ
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ปีงบประมาณ 2564
 
สสว. ร่วมกับ สถาบันอาหาร โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในการตรวจประเมิน/ตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการและออกใบรับรองมาตรฐาน เช่น GMP-Codex หรือ HACCP หรือ มาตรฐาน HALAL หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เป็นต้น
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
คุณสมบัติผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย และ/หรือวิสาหกิจชุมชน และ/หรือผู้ประกอบการขนาดย่อมที่เป็นนิติบุคคล และ/หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ
2. มีสัญชาติไทย
3. ไม่เข้าร่วมกิจกรรมอื่นที่ดำเนินการอยู่ภายใต้โครงการเดียวกันในปี 2564
4. มีรายได้รวมต่อปี ไม่เกิน 100 ล้านบาท สำหรับภาคการผลิต และไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับภาคการค้าและบริการ
5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและเสริมองค์ความรู้ฯ ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 วัน
6. มีความพร้อมในการตรวจประเมิน/ตรวจวิเคราะห์สถานประกอบการ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันอาหาร
คุณนิชาภา บุตรน้อย 086-3917296 E-mail : nichapha@nfi.or.th
คุณวินิตา เนตรวิจิตร 089-5030883 E-mail : winita@nfi.or.th
โทร. 02-422-8688 ต่อ 2501-2506
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ (ภาคใต้) ที่มีใจรักการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Transformer to SMEs 4.0) เข้าร่วมโครงการ Boost up New Entrepreneurs ปี 2564

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ (ภาคใต้) ที่มีใจรักการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Transformer to SMEs 4.0) เข้าร่วมโครงการ Boost up New Entrepreneurs ปี 2564
 
สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.) ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ รับจำนวนจำกัด 250 ราย เท่านั้น
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้-28 เม.ย. 64
ลงทะเบียน คลิก>> https://forms.gle/2pw49uFG9vTEWE5u8
สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการ
- ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้บริหารจัดการ ช่วยการผลิต/เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์
- เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจออนไลน์
- แนะนำการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมรับแต้มต่อในการประมูล
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook: https://www.facebook.com/boostupsme
Email: info@boostupsme.com
Phone: 02-664-6488 ต่อ 201, 094-545-6645, 063-956-1653

บทความแนะนำ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ (ภาคกลางตอนล่าง) ที่มีใจรักการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Transformer to SMEs 4.0) เข้าร่วมโครงการ Boost up New Entrepreneurs ปี 2564

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ (ภาคกลางตอนล่าง) ที่มีใจรักการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Transformer to SMEs 4.0) เข้าร่วมโครงการ Boost up New Entrepreneurs ปี 2564
 
สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.) ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ รับจำนวนจำกัด 250 ราย เท่านั้น
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้-28 เม.ย. 64
ลงทะเบียน คลิก>> https://forms.gle/2pw49uFG9vTEWE5u8
สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการ
- ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้บริหารจัดการ ช่วยการผลิต/เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์
- เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจออนไลน์
- แนะนำการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมรับแต้มต่อในการประมูล
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Phone: 02-664-6488 ต่อ 201, 094-545-6645, 099-198-9293

บทความแนะนำ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ (ภาคกลางตอนบน) ที่มีใจรักการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Transformer to SMEs 4.0) เข้าร่วมโครงการ Boost up New Entrepreneurs ปี 2564

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ (ภาคกลางตอนบน) ที่มีใจรักการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Transformer to SMEs 4.0) เข้าร่วมโครงการ Boost up New Entrepreneurs ปี 2564
 
สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.) ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
ฟรี !!!  ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ รับจำนวนจำกัด 250 ราย เท่านั้น
 
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้-28 เม.ย. 64
ลงทะเบียน คลิก>> https://forms.gle/2pw49uFG9vTEWE5u8
สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการ
- ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้บริหารจัดการ ช่วยการผลิต/เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์
- เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจออนไลน์
- แนะนำการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมรับแต้มต่อในการประมูล
 
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Phone: 02-664-6488 ต่อ 201, 094-545-6645, 086-346-9689

บทความแนะนำ