ประชาสัมพันธ์กิจกรรม World IP Day ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ตีแตก IP พลิก SMEs สู่ตลาดโลก”

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม World IP Day ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ตีแตก IP พลิก SMEs สู่ตลาดโลก”
 
ในวันจันทร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.–๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
 
ถ้าสนใจลงทะเบียนได้ที่ www.keenbiz.co.th/dip/prregist นะคะหรือตอบรับเข้าร่วมงาน ผ่าน QR Code
องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World IP Day)
โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ WIPO ได้กำหนดแนวคิดหลักคือ “IP & SMEs: Taking Your Ideas to Market” เพื่อให้ประเทศสมาชิก ร่วมเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เพื่อเป็นการส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำพาธรุกิจ SMEs ให้ก้าวไกล สู่ตลาดโลกอย่างมั่นคง รวมถึงเสริมสร้างแนวคิดในการใช้ประโยชน์จากระบบทรัพย์สินทางปัญญาในการวางแผน กลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
สอบถามเพิ่มเติม : กองพัฒนาความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. ๐-๒๕๔๗-๔๖๕๖ โทรสาร ๐-๒๕๔๗-๔๖๖๕
#SMEone

บทความแนะนำ

ธุรกิจเตรียมรุก Re-Opening Thailand ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี!! รุกตลาดเวลเนส-เสริมจุดขายใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2564 (SME Regular Level)

ธุรกิจเตรียมรุก Re-Opening Thailand ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี!! รุกตลาดเวลเนส-เสริมจุดขายใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต ปี 2564 (SME Regular Level)

กลยุทธ์ Disruptive Wellness Business Model ที่จะเพิ่มการใช้จ่ายกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวไทย
เพื่อกระจายความเสี่ยง เสริมตลาดเดิมจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่หดหายไป
.
ด่วน! รับจำนวนจำกัด
คลิกสมัคร https://forms.gle/RWMD3QwADe9tGcvr5
หรือ Scan QR Code จากโปสเตอร์รับสมัครได้เลย

#กิจกรรมภายในโครงการ
1) สัมมนา-Workshop 1 วัน และ/หรือ
2) การรับคำปรึกษาเชิงลึก (ต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์)
- Disruptive Wellness Business Model
- การเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างแบรนด์ และการตลาดออนไลน์
- การปรับกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม
.
คุณสมบัติผู้สมัคร :
ผู้ประกอบการ SMEs ภาคการท่องเที่ยว, Spa Product, สปา, เวลเนสเซ็นเตอร์, รีสอร์ท
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่จดจะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ ดำเนินธุรกิจปกติไม่น้อยกว่า 3 ปี
.
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสุทธิวรรณ อมาตยกุล (มด) 082 450 2634
คุณสุทธิยา ไชยศร (บิว) 092 223 4143
แฟกซ์ 02 564 2737 | E-mail : ismed.spawellness@gmail.com

#SMEone

บทความแนะนำ

Boost Up TAKEnology ติดปีกธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย Tech Solution ภายใต้โครงการ SME Boost Up โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2564

Boost Up TAKEnology ติดปีกธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย Tech Solution ภายใต้โครงการ SME Boost Up โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2564
 
มีที่ไหนให้คุณใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างกำไรให้ธุรกิจฟรี แบบเรา
โอกาสดี ๆ ไม่ได้มีบ่อยนะครับ รีบคว้าให้ไว คลิก  http://bit.ly/RegisterBoostUp
 
กิจกรรมดี ๆ สำหรับผู้ประกอบการ
- Tech Matching วิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของธุรกิจ
- Tech Transfer ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับและศักยภาพของกิจการ
- Tech Sustain ติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแนะนำแนวทางเพื่อความยั่งยืน
- Business Networking and Pitching สร้างเครือข่ายขยายโอกาสธุรกิจในแวดวง SME, Start Up, ภาครัฐและเอกชน
ทั้งหมดนี้ ฟรี ฟรี ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงเข้าข่ายคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร (SME)
- เป็นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ
- จัดตั้งกิจการไม่เกิน 5 ปี
- มีความตั้งใจพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
- เปิด(ใจ)รับคำแนะนำและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ
- มีเลขทะเบียน SME เข้ารับบริการภาครัฐ *สมัครเพิ่มเติมได้
 
ติดต่อสอบถาม โทร. 065-9256424 หรือ line @synhub
 
#SMEone

บทความแนะนำ

Boost Up TAKEnology ติดปีกธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย Tech Solution ภายใต้โครงการ SME Boost Up โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2564

Boost Up TAKEnology ติดปีกธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย Tech Solution ภายใต้โครงการ SME Boost Up โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2564
 
มีที่ไหนให้คุณใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างกำไรให้ธุรกิจฟรี แบบเรา
โอกาสดี ๆ ไม่ได้มีบ่อยนะครับ รีบคว้าให้ไว คลิก  http://bit.ly/RegisterBoostUp
 
กิจกรรมดี ๆ สำหรับผู้ประกอบการ
- Tech Matching วิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของธุรกิจ
- Tech Transfer ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับและศักยภาพของกิจการ
- Tech Sustain ติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแนะนำแนวทางเพื่อความยั่งยืน
- Business Networking and Pitching สร้างเครือข่ายขยายโอกาสธุรกิจในแวดวง SME, Start Up, ภาครัฐและเอกชน
ทั้งหมดนี้ ฟรี ฟรี ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงเข้าข่ายคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร (SME)
- เป็นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ
- จัดตั้งกิจการไม่เกิน 5 ปี
- มีความตั้งใจพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
- เปิด(ใจ)รับคำแนะนำและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ
- มีเลขทะเบียน SME เข้ารับบริการภาครัฐ *สมัครเพิ่มเติมได้
 
ติดต่อสอบถาม โทร. 065-9256424 หรือ line @synhub
 
#SMEone

บทความแนะนำ

Boost Up TAKEnology ติดปีกธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย Tech Solution ภายใต้โครงการ SME Boost Up โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2564

Boost Up TAKEnology ติดปีกธุรกิจ ฝ่าวิกฤตด้วย Tech Solution ภายใต้โครงการ SME Boost Up โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปี 2564

มีที่ไหนให้คุณใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างกำไรให้ธุรกิจฟรี แบบเรา
โอกาสดี ๆ ไม่ได้มีบ่อยนะครับ รีบคว้าให้ไว คลิก  http://bit.ly/RegisterBoostUp

กิจกรรมดี ๆ สำหรับผู้ประกอบการ
- Tech Matching วิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการของธุรกิจ
- Tech Transfer ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อยกระดับและศักยภาพของกิจการ
- Tech Sustain ติดตามผล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแนะนำแนวทางเพื่อความยั่งยืน
- Business Networking and Pitching สร้างเครือข่ายขยายโอกาสธุรกิจในแวดวง SME, Start Up, ภาครัฐและเอกชน

ทั้งหมดนี้ ฟรี ฟรี ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงเข้าข่ายคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัคร (SME)
- เป็นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ
- จัดตั้งกิจการไม่เกิน 5 ปี
- มีความตั้งใจพัฒนาต่อยอดธุรกิจ
- เปิด(ใจ)รับคำแนะนำและเทคโนโลยีดิจิทัล
- สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้งโครงการ
- มีเลขทะเบียน SME เข้ารับบริการภาครัฐ *สมัครเพิ่มเติมได้

ติดต่อสอบถาม โทร. 065-9256424 หรือ line @synhub

#SMEone

บทความแนะนำ