ขอเชิญผู้ประกอบการใหม่ ที่มีสินค้า/บริการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars) ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการใหม่ ที่มีสินค้า/บริการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars) ปีงบประมาณ 2564

เพื่อรับโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนามาตรฐานการผลิต รวมทั้งการเจรจาธุรกิจ เพื่อเร่งโอกาสในการออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว
กดที่ลิ้งค์เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม http://smetracking2564.com/startup2564

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ
• แผนเส้นทางการเติบโตของธุรกิจระยะ 3 ปี
• การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ เพื่อให้พร้อมสำหรับการนำสินค้า/บริการ ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้น
• คัดเลือกเพื่อออกร้านจำหน่ายสินค้า และเจรจาธุรกิจกับแหล่งทุน และ Buyers ตัวจริง
• สนับสนุนเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)

คุณสมบัติที่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้
1. ที่ตั้งของธุรกิจ หรือทำธุรกิจในพื้นที่ 7 จังหวัด (ตามพื้นที่การดำเนินงาน)
2. ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี
3. ผู้ว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ และมีสินค้า/บริการของตนเอง

หมายเหตุ: จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ คือ
ก) บุคคลธรรมดา ได้แก่ การจดทะเบียนพาณิชย์ การจดทะเบียนการค้า
ข) นิติบุคคล ได้แก่ บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด

พื้นที่ดำเนินการ : 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 082 450 2612 หรือ 02 105 4778 ต่อ 2001 (ณิชาภา), 2003 (สุกัญญา), 2008 (อัญชลี)

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม "Food for the Future : มาชิมกัญ" ครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ณ อยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม "Food for the Future: มาชิมกัญ"

มั่นใจได้อย่างไรว่าแหล่งที่คุณซื้อขายนั้นถูกกฎหมาย
ปลูกอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
ใช้กัญชาเป็นเครื่องปรุงไม่ผิดกฏหมาย
ต้องสัดส่วนเท่าไหร่ถึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

มาชิมกัญครั้งที่ 1 จัดขึ้นวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3 บริเวณชั้น 2 หน้า The Hall อยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบันการใช้กัญชาเป็นเครื่องปรุงไม่ผิดกฏหมาย แต่การซื้อจากแหล่งผลิตที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องนั้นผิดกฏหมาย
พบกับเหล่ากูรู ผู้เชี่ยวชาญ มาให้คำตอบเกี่ยวกับการใช้กัญชาอย่างถูกวิธี ปลูกอย่างไรให้ถูกกฎหมาย
และรวบรวมร้านอาหารที่อร่อยและถูกกฏหมายมาโชว์ฝีมือ เมนูเลิศรส มาชิมรสกันภายในงาน


หมายเหตุ: **วันเวลาในการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของรัฐบาล หากการเปลี่ยนแปลงวันจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

**เนื่องจากกิจกรรมจะจัดขึ้นเป็นรอบ รอบละ 1 ชั่วโมง รบกวนท่านระบุเวลาที่สะดวก 

รอบ 9.00 น., รอบ 10.00 น., รอบ 11.00 น., รอบ 13.00 น., รอบ 14.00 น., รอบ 15.00 น., หรือเต็มวัน

—————————————————————————————————————————————

***เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อย จะมีอีเมลยืนยันการสมัคร ท่านสามารถตรวจสอบอีเมลตอบกลับของท่านได้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail หรืออีเมลขยะ (Spam mail)) หากท่านไม่ได้รับอีเมลยืนยันการสมัคร โปรดติดต่อทีมงานทันที

—————————————————————————————————————————————

Food for the Future: มาชิมกัญ สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และบริษัทเอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line: @fitztrips หรืออีเมล fitztrips.event@gmail.com

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “การเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากศิษย์พระดาบส และผู้สนใจที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวาย หาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่าง ๆ ได้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

มูลนิธิพระดาบส ขอเชิญผู้ประกอบการ ศิษย์พระดาบส และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพาะเห็ดแบบครบวงจรและการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1

ในวันที่ 24–30 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ
**** ฟรี ตลอดหลักสูตร ****

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
• เป็นผู้ที่สนใจการเพาะเห็ด
• สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เบอร์ 02–174-4111-2 ทุกวันจันทร์–อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00–16.30 น.

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “น้ำพริก 4 ภาค น้ำจิ้มต่าง ๆ และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร “น้ำพริก 4 ภาค น้ำจิ้มต่าง ๆ และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564
 
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มูลนิธิพระดาบส จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่จากศิษย์พระดาบส และผู้สนใจที่มีความตั้งใจจริง มีศรัทธาขวนขวาย หาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน แต่ประสบปัญหาไม่มีความรู้พื้นฐานและไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาวิชาชีพระดับต่าง ๆ ได้กลายเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีทักษะความรู้ในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
 
มูลนิธิพระดาบส ขอเชิญผู้ประกอบการ ศิษย์พระดาบส และผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “น้ำพริก 4 ภาค น้ำจิ้มต่าง ๆ และการเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1
ในวันที่ 17–23 พฤษภาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ
**** ฟรี ตลอดหลักสูตร ****
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
• เป็นผู้ที่สนใจด้านการทำน้ำพริก
• สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดหลักสูตร
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เบอร์ 02–1744111-2 ทุกวันจันทร์–อาทิตย์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00–16.30 น.
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการ SME Regular / SME Strong

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการ SME Regular / SME Strong

จัดโดย สสว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้–15 มิถุนายน 2564
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม shorturl.at/jyHIO
!!!!!.....ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ.....!!!!!

เกณฑ์การคัดเลือก
- ประชาชน ทั่วไป และ/หรือ กลุ่มอาชีพและสมาชิก เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชนประเภทสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และ/หรือ ผู้ประกอบการ SMEs เช่น ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ คณะบุคคล นิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งยังดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 ปี ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด ในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (S-curve) และอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและหลากหลายทางวัฒนธรรม

- เน้นผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มท่องเที่ยว โรงแรม และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เช่น โรงแรม สปา ร้านอาหาร ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มของที่ระลึกและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมทุกกิจกรรม ตามที่โครงการกำหนด ยกเว้น ผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2563

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับเมื่อผ่านเข้าร่วมโครงการ
1. ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงลึกและอบรมปฏิบัติการในการดำเนินธุรกิจในยุค New Normal เพื่อเตรียมความพร้อมธุรกิจเข้าสู่ Next Normal และความรู้ด้าน Digital Transformation รวมถึงการลงทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (SME-GP) พร้อมการแนะนำจากที่ปรึกษาในการประเมินตนเอง (Self-Assessment)
2. การให้คำปรึกษาและพัฒนาเชิงลึก ณ สถานประกอบการ โดยที่ปรึกษาและผู้เชียวชาญ ในด้าน
- การลดต้นทุน
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ
- การสร้างโอกาสทางการค้าหรือการลงทุน
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
- การเตรียมความพร้อมมาตราฐาน
- การจัดการความเสี่ยง
- บัญชีเบื้องต้น
- ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณพิชาญ์ 061-5058900, คุณพรทิพย์ 083-9420276, 053-944125 ต่อ 322
Facebook: ExcellenceCenterCMU เเละ E-LSCM
Website : https://oec.eng.cmu.ac.th/

#SMEone

 

บทความแนะนำ