ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าแฟชั่นและความงาม สมัครคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) สู่ตลาดฟิลิปปินส์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าแฟชั่นและความงาม สมัครคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) สู่ตลาดฟิลิปปินส์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก ปีงบประมาณ 2564
 
Thailand–Philippines Online Business Matching 2021 (Fashion & Beauty Products) วันที่ 4-6 สิงหาคม 2564
สมัครด่วน! ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัคร 13 มิถุนายน 2564
Scan QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือคลิกที่ลิงก์ http://www.osmepfair.com/registersmemarketing/2000006
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าแฟชั่นและความงาม
- มีความพร้อมด้านการค้าและการส่งออกไปต่างประเทศ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- เป็นสมาชิก สสว. และจดทะเบียนนิติบุคคลมาอย่างน้อย 1 ปี
- ไม่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการนี้กับ สสว. ครบ 3 ปีต่อเนื่อง (นับจากปี 2561)
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการเดียวกันกับหน่วยร่วมอื่น

สิทธิประโยชน์สำหรับประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 50 กิจการ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้ด้านตลาดเป้าหมาย และเทคนิคการนำเสนอสินค้า
- Pre-Matching เพื่อให้ได้คู่ค้าที่ตรงความต้องการมากกว่า 3 คู่ ในแต่ละกิจการ
- เผยแพร่ข้อมูลสินค้าบนระบบนัดหมายจับคู่ธุรกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทย ไปยังกลุ่มคู่ค้าในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

หมายเหตุ:
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกกิจการที่ส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน และ/หรือมีมาตรฐานและรางวัลการันตีก่อนเป็นลำดับแรก
2. หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณารอเจ้าหน้าที่แจ้งสถานะการสมัครผ่านทางอีเมล
3. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณเกด ณิชาภา โทรศัพท์: 092-223-4142 หรือ 02-105-4778 ต่อ 4005, E-mail: nichapha_le@ismed.or.th

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอาหาร สมัครคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) สู่ตลาดมาเลเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอาหาร สมัครคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาและจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching) สู่ตลาดมาเลเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึก ปีงบประมาณ 2564

Thailand–Malaysia Online Business Matching 2021 (Food Products) วันที่ 8-10 กันยายน 2564
สมัครด่วน! ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัคร 13 มิถุนายน 2564
Scan QR Code เพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือคลิกที่ลิงก์ http://www.osmepfair.com/registersmemarketing/2000002


คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าอาหาร ขนม และเครื่องดื่มสำเร็จรูป
- มีความพร้อมด้านการค้าและการส่งออกไปต่างประเทศ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- เป็นสมาชิก สสว. และจดทะเบียนนิติบุคคลมาอย่างน้อย 1 ปี
- ไม่เป็นผู้เข้าร่วมโครงการกับ สสว. ต่อเนื่อง 3 ปี (นับจากปี 2561)
- ไม่เป็นผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้โครงการเดียวกันกับหน่วยร่วมอื่น

สิทธิประโยชน์สำหรับประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 60 กิจการ
- อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ความรู้ด้านตลาดเป้าหมาย และเทคนิคการนำเสนอสินค้า
- Pre-Matching เพื่อให้ได้คู่ค้าที่ตรงความต้องการมากกว่า 3 คู่ ในแต่ละกิจการ
- เผยแพร่ข้อมูลสินค้าบนระบบนัดหมายจับคู่ธุรกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าไทย ไปยังกลุ่มคู่ค้าในสหพันธรัฐมาเลเซีย

หมายเหตุ:
1. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกกิจการที่ส่งเอกสารการสมัครครบถ้วน และ/หรือมีมาตรฐานและรางวัลการันตีก่อนเป็นลำดับแรก
2. หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณารอเจ้าหน้าที่แจ้งสถานะการสมัครผ่านทางอีเมล
3. กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณเกด ณิชาภา โทรศัพท์: 092-223-4142 หรือ 02-105-4778 ต่อ 4005, E-mail: nichapha_le@ismed.or.th

#SMEone

บทความแนะนำ

Online Advisory Clinic ครั้งที่ 2 : "ฉีดวัคซีนเสริมแกร่งธุรกิจ โดยทีมที่ปรึกษา EXIM Bank และเครือข่ายพันธมิตร" 💉🚢

Online Advisory Clinic ครั้งที่ 2 : "ฉีดวัคซีนเสริมแกร่งธุรกิจ โดยทีมที่ปรึกษา EXIM Bank และเครือข่ายพันธมิตร" 💉🚢
 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ใน ขณะนี้ ที่ขยายขอบเขตกระจายเป็นวงกว้างไปในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศ (Exim Bank) จึงจัดกิจกรรมในรูปแบบของออนไลน์ 100%

วันที่ 14-18 เดือน มิถุนายน 2564 ผ่าน Google Meet
ขอรับคำปรึกษาฟรี!!>> https://forms.gle/r26Y4WPRUjxj6Kcs6
โดยแบ่งเป็น 2 รอบดังนี้ : รอบเช้า - รอบบ่าย
 
กิจกรรม Online Advisory Clinic: "ฉีดวัคซีนเสริมแกร่งธุรกิจ โดยทีมที่ปรึกษา EXIM Bank และเครือข่ายพันธมิตร"
พบกับการให้คำปรึกษา
1. การเงิน
2. การตลาด
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และบรรจุภัณฑ์

และขอให้ทุกท่านสมัครเป็นสมาชิก ระบบ “TERAK”
ระบบ “TERAK” หรือระบบประเมินความพร้อมผู้ส่งออกไทย ระบบที่จะช่วยให้คุณสามารถประเมินธุรกิจของคุณได้ครบทุกมิติการส่งออก รู้จุดแข็ง จุดอ่อน และศักยภาพทางธุรกิจของคุณ ประเมินด้วยตัวเองง่ายๆ ภายในเวลา 20 นาที พร้อมรับรายงานคำแนะนำจากผู้ส่งออกและผู้บริหารบริษัทส่งออกชั้นนำของไทยระบบ TERAK ยังเชื่อมโยงคุณให้เข้าถึงโครงการพัฒนาผู้ส่งออก แหล่งความรู้และการให้คำปรึกษา รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้คุณประสบความสำเร็จในเวทีโลกได้เร็วและง่ายขึ้นสมัครเป็นสมาชิกและเข้าใช้ระบบประเมินได้แล้ววันนี้ ฟรี! ขอบคุณครับ
 
สมัครสมาชิก ระบบ “TERAK" เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มต้นธุรกิจส่งออก และประเมินศักยภาพทางธุรกิจง่าย ๆ คลิ๊ก>> https://terak.exim.go.th/sign-in
สมัครเป็นสมาชิกได้ หลังจากกดส่งแล้วจะมี Link ให้สมัครนะครับ ขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ติดต่อสอบถาม โทร. 0-2617-2111 ต่อ. 3510-3513
#SMEone
 

บทความแนะนำ

"ธนาคารแห่งประเทศไทย นำเสนอข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนเมษายน 2564"

"ธนาคารแห่งประเทศไทย นำเสนอข้อมูลภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนเมษายน 2564"

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้นำข้อมูลแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนเมษายน 2564 พร้อมเอกสารประกอบ ลงใน Website ธปท. เรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถเรียกดูได้ตาม Link ด้านล่าง

- แถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนเมษายน 2564 https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib4/2564--Pressnews-Apr.pdf

- ตารางแนบ https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib4/2564--Apr_Pressnews_Table.pdf

แผนภูมิประกอบ https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/RegionalEconomy/DocLib4/2564--Chart-Apr.pdf

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ โทร. 0 4391 3543

#SMEone

บทความแนะนำ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) เชิญชวนผู้ประกอบการมาร่วมวงเสวนากับเหล่าคนแถวหน้าของวงการส่งออก เปิดมุมมองการทำธุรกิจส่งออกยุคใหม่ พร้อมไขปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จระดับโลก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) เชิญชวนผู้ประกอบการมาร่วมวงเสวนากับเหล่าคนแถวหน้าของวงการส่งออก เปิดมุมมองการทำธุรกิจส่งออกยุคใหม่ พร้อมไขปัจจัยสำคัญในการสร้างความสำเร็จระดับโลก


อังคารที่ 15 มิ.ย. 64 (14.00–15.30 น.)

สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน Live สด กลุ่มลับ Facebook สำหรับผู้สนใจด้านการส่งออกโดยเฉพาะ


ลงทะเบียนสมัครสมาชิกและทำแบบประเมินความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการส่งออกในระบบ TERAK >> https://terak.exim.go.th/sign-in

แล้วแคปหน้าจอสุดท้ายส่งมาที่ Exac_event@exim.go.th ระบุหัวข้อว่า ลงทะเบียน TERAK-ERT เพื่อประกอบการสมัครเข้าร่วมการอบรม


** หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) 02 617 2111 ต่อ 3521,3523

#SMEone

บทความแนะนำ