“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

แม้ว่าการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเต็มรูปแบบจะถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2565 แต่สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการจัดระบบ วางตัวบุคคลผู้รับผิดชอบ และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเสียแต่เนิ่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงด้านกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

อ่านต่อได้ที่ https://sme.krungthai.com/sme/previewPdf.action?fileId=87...

 

ข้อมูลจาก กรุงไทย SME

บทความแนะนำ