ผลการศึกษาการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมไปสู่วิสาหกิจขนาดกลาง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ดำเนินกิจกรรมงานศึกษาพัฒนา SME รายสาขา/รายพื้นที/รายประเด็น ภายใต้งานจัดทำแผนการส่งเสริม SME ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเติบโตของวิสาหกิจขนาดย่อมไปสู่วิสาหกิจขนาดกลาง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับหน่วยงานต่างๆ หรือผู้ที่สนใจนำไปใช้ไประโยชน์เพิ่มเติม
 
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารผลการศึกษาได้ข้อมูลตามลิงค์ด้านล่างค่ะ

บทความแนะนำ

ผลการศึกษารวบรวมข้อมูลกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สนับสนุนการส่งออกอาหารฮาลาลของไทย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ดำเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลกฎหมายไทยและต่างประเทศที่สนับสนุนการส่งออกอาหารฮาลาลของไทย เพื่อรวบรวมกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้อกับการประกอบธุรกิจอาหารฮาลาล กฎหมายต่างประเทศที่กำหนดเกี่ยวกับอาหารฮาลาล ความตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) รวมถึงขั้นตอนการประกอบธุรกิจอาหารฮาลาลของไทย เพื่อเป็นองค์ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้ตามลิงค์ด้านล่าง เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมและเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาและเติบโตในธุรกิจอาหารฮาลาลอย่างยั่งยืน

 

https://drive.google.com/drive/folders/1nufw7tEs55tx0sbUu1BNBwtdzuqcmGNQ?usp=sharing

บทความแนะนำ

ORGANOID น้ำมันถั่วดาวอินคา ที่ครองใจผู้มีปัญหาสุขภาพ

 

ORGANOID น้ำมันถั่วดาวอินคา ที่ครองใจผู้มีปัญหาสุขภาพ

ถั่วดาวอินคา คือวัตถุดิบที่ถูกเรียกว่าเป็น Super Food หรือ วัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเนื่องจากอุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหารสูง จากผลวิจัยรายงานว่า เมล็ดถั่วดาวอินคา ให้ปริมาณน้ำมันในกลุ่มโอเมกา 3, 6, 9 ถึงร้อยละ 88 ของปริมาณไขมันทั้งหมด มากกว่าในปลาแซลมอนถึง 3 เท่า และยังให้ปริมาณโปรตีนสูงด้วยเช่นกัน และเมื่อนำมาผ่านกระบวนการที่ถูกวิธี ก็จะสามารถรักษาคุณค่าสารอาหารไว้ได้อย่างครบถ้วนและปลอดภัยสำหรับการบริโภค

กรดไขมัน โอเมกา 3, 6, 9 นั้น ช่วยในเรื่องการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงช่วยบำรุงสมอง ดวงตา ผิวพรรณ และยังส่งเสริมพัฒนาการให้กับทารกในครรภ์อีกด้วย

ด้วยสรรพคุณที่ช่วยดูแลรักษาสุขภาพ ตอบโจทย์ต่อผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมัน ความดัน เบาหวาน และคอเลสเตอรอล ทำให้ คุณ ยู บัณฑิตา ใจวิสุทธิ์หรรษา และคุณพ่อ ก่อตั้งบริษัท โอเมกา 3.6.9 แอนด์ ไลโคปีน จำกัด ขึ้น เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน จากต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่คัดสรรเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง ไปสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองในระดับสากลทั้งจาก FDA, HALAL, Codex GMP, HACCP, Green Industry, ISO 9001:2015 และได้รับความเชื่อถือจนสามารถส่งออกไปวางจำหน่ายได้ในหลากหลายประเทศ

 

ค้นคว้า วิจัย เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน

ในช่วงเริ่มต้นนั้น ยังไม่มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของถั่วดาวอินคาของประเทศไทยมากนัก แต่ทั้งคุณยูและคุณพ่อ เป็นคนที่อยู่ในสายวิชาการเป็นทุนเดิม จึงได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 3 ที่ จ.พิจิตร ในการทำวิจัยและทำระบบโรงงานผลิต ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล นอกจากนั้นยังได้มีการเข้าหาหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง สกสว., Innovative House เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เหลือจากการสกัดน้ำมันถั่วดาวอินคา ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ผงโปรตีน ถั่วดาวอินคา ภายใต้แบรนด์ชื่อว่าออร์แกนอยด์ (ORGANOID)

จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้พบว่าทุกส่วนประกอบในถั่วดาวอินคาสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ตั้งแต่เปลือกนอก เมื่อกะเทาะเอาเนื้อในออกแล้ว ทางแบรนด์ได้นำเปลือกไปเข้าสู่กระบวนการทำเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในไร่อินทรีย์ ส่วนเนื้อเมล็ดขาว ได้นำไปสกัดเป็นน้ำมันที่อุดมด้วยคุณค่าสารอาหาร ผ่านกรรมวิธีบรรจุไว้ในรูปแบบของแคปซูลเพื่อให้คนรักสุขภาพนำไปบริโภค สุดท้าย ส่วนผงที่เหลือจากกระบวนการสกัด ยังมีโปรตีนสูงถึง 50% ทางแบรนด์ได้นำมาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนชงดื่ม, เป็นซีเรียล, ไปจนถึงเป็นโปรตีนอัดเม็ดได้อีก

ในส่วนของไร่ถั่วดาวอินคา ทางแบรนด์ออร์แกนอยด์ ก็ได้ใช้แนวคิดของ BCG Economy ด้วยเช่นกัน เริ่มตั้งแต่การทำไร่ถั่วดาวอินคาแบบออร์แกนิก เป็นไร่ต้นแบบ จำนวน 50 ไร่ เพื่อให้เห็นว่า วิธีการปลูก วิธีการดูแลรักษา ใช้ปุ๋ยอย่างไร เพื่อให้ได้ผลผลิตคุณภาพดีที่สุด จนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจาก USDA, IFOAM จากฝั่งอเมริกาและฝั่งยุโรป

ยังมีการส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่ในพื้นที่ ให้ปลูกถั่วดาวอินคาในรูปแบบออร์แกนิกที่ ตามมาตรฐานที่ ISO รับรอง ด้วยการให้ความรู้ตั้งแต่วิธีการปลูก คัดเมล็ดที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด รวมถึงการรับซื้อผลผลิตในราคาสูงเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในชุมชน และสร้างเป็นเครือข่ายไร่ถั่วดาวอินคา ซึ่งมีอยู่กว่า 100 รายในปัจจุบัน

กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจของแบรนด์นั้น มาจากการศึกษาดูว่ากลุ่มลูกค้าต้องการอะไร สิ่งที่เรามีคืออะไร เราเพียงแค่ทำในสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ตอบโจทย์ของลูกค้า นอกจากนั้น ยังต้องดู กระแสของโลกว่ากำลังเปลี่ยนไปในทิศทางไหน โดยยกตัวอย่างว่า กระแสของโลกปัจจุบันนี้เป็นเรื่องของสุขภาพ สินค้าของแบรนด์นั้นก็พัฒนามาให้ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพอยู่แล้ว ก็สามารถไปกันได้อย่างลงตัว 

.

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่

บริษัท โอเมกา 3.6.9 แอนด์ ไลโคปีน จำกัด

ที่อยู่: 379/1 ม.3 ต.คณฑิ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

โทร.: 092-683-6684

โทรสาร: 055-722-488

อีเมล: organoid.th@gmail.com

เว็บไซต์: www.organoid.co.th

LINE: @ORGANOID

Facebook: ORGANOID.Official

 

สำหรับช่องทาง SME ONE เพิ่มเติม
Facebook: SMEONE
Youtube: SMEONE
Line: @smeone

บทความแนะนำ