RPA เครื่องมือยกระดับงานเอกสารขององค์กรยุคใหม่

บันไดขั้นแรกของการเปลี่ยนผ่านองค์กรธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัลคือ การนำกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation หรือ RPA) มาปรับใช้ในงานที่ทำเป็นประจำ หรืองาน routine เช่น งานเอกสารต่าง ๆ ที่องค์กรสามารถเซ็ตระบบอัตโนมัติเลียนแบบการทำงานของมนุษย์ ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยลดเวลาและภาระต้นทุนต่าง ๆ ได้

ซึ่ง Robotic Process Automation หรือ RPA คือ ระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูลจำนวนมากและงานประเภทที่ต้องทำซ้ำ ๆ ซึ่งระบบ RPA จะเข้าไปจัดทำและเปลี่ยนแปลงข้อมูลขั้นพื้นฐาน เช่น เอกสารพวกใบวางบิล ใบกำกับสินค้า รวมไปถึงกระบวนการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และการตรวจสอบการบันทึกต่างๆ เป็นต้น

ผลสำรวจ Adoption of RPA in Asia-Myth or Reality? ของ PwC ที่ผ่านมาคาดการณ์ว่า ระบบอัตโนมัติจะถูกนำมาใช้ในกระบวนการทำงานต่างๆ มากกว่า 45% และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานทั่วโลกได้มากถึง 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราวกว่า 65 ล้านล้านบาท โดยประเมินตลาด RPA ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะมีมูลค่าสูงถึง 2.9 พันล้านบาทในปี 2021 (เติบโต 203%) ข้อมูลเหล่านี้ตอกย้ำให้เห็นถึงกระแสดิจิทัลดิสรัปชั่นที่ยังคงถาโถมองค์กรธุรกิจทุกหย่อมหญ้า สำหรับประเทศไทยในปีนี้มีองค์กรธุรกิจรายใหญ่ ๆ หลายรายเดินหน้าประกาศกลยุทธ์และพัฒนาบริการใหม่ๆ เปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ “ความเป็นดิจิทัลอย่างเต็มตัว”  ซึ่งได้สร้างกระแสการตื่นตัวให้กับธุรกิจรายอื่นๆ ที่ยังมีความกังวลและกำลังวางแผนปรับใช้ระบบอัตโนมัติกันอยู่

ประโยชน์ที่องค์กรธุรกิจจะได้รับจากกระบวนการ RPA

 • ช่วยประหยัดต้นทุน และผสานรวมระบบการทำงาน ซึ่ง Robot หรือหุ่นยนต์ 1 ตัวเทียบเท่ากับพนักงานทำงานเต็มเวลา 3 คน
 • องค์กรยังคงรูปแบบกระบวนการจัดการเอกสารได้ในแบบเดิม
 • ลดเวลาในกระบวนการทำงาน เพราะทำงานได้เร็วกว่าคนทำงานถึง 2 เท่า
 • ลดภาระจากกระบวนการทำงาน
 • เพิ่มความแม่นยำ ในขณะที่ manual work process มักมี human error ประมาณ 5% แต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้ RPA จะทำงานได้ถูกต้อง 100%
 • ขจัดความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดจากการรวบรวมและนำส่งข้อมูลเข้าระบบ
 • เพิ่มโอกาสใหม่ๆ ในการทำธุรกิจจากกระบวนการจัดการแบบอัตโนมัติ

 

ฟีเจอร์ที่น่าสนใจของโซลูชั่น RPA ที่ตอบโจทย์งานเอกสารดิจิทัลสำหรับองค์กร ได้แก่

 • Robot Design Studio เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ไม่ต้องเขียนโปรแกรม ใช้เพียงโมดูลเดียวในกระบวนการสร้างหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรมการทำงานต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถแปลงไฟล์ภาพเอกสาร ให้เป็นไฟล์ข้อความแบบอัตโนมัติ
 • มีหน้าจออัจฉริยะในการควบคุมแบบอัตโนมัติ
 • แดชบอร์ดสำหรับตรวจสอบการทำงานร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์และพนักงาน
 • ระบบควบคุมหุ่นยนต์จากส่วนกลาง และตั้งเวลาการทำงานได้
 • ติดตั้งเว็บเบราเซอร์, excel และ PDF มาเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องซื้อไลเซนส์เพิ่ม
 • ไลเซนส์การใช้งานต่อหุ่นยนต์ ซื้อแล้วใช้ได้ตลอด

 

นอกจากการปรับใช้กระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติที่ล้ำสมัยแล้ว ผู้บริหารองค์กรสามารถวิเคราะห์ ออกแบบและวางแผนล่วงหน้า หรืออาจปรึกษาบริษัทผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยจัดการนำซอฟต์แวร์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพงานที่มีอยู่ ในขณะเดียวกันก็แบ่งเบาภาระงานที่เคยใช้แรงงานมนุษย์ในการปฏิบัติการเป็นหลัก เพื่อให้มนุษย์ทำงานที่สำคัญกว่าเดิม บริษัทที่ควรนำระบบอัตโนมัติ RPA เข้ามาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร คือ บริษัทที่กำลังเผชิญกับปัญหาของระบบงานหลังบ้านที่มีปริมาณธุรกรรมมากมายมหาศาลในรูปแบบเดิมๆ ทุกๆ เดือน มีต้นทุนจากการจ้างแรงงานจากภายนอกอีกหลายร้อยคน

 

Published on 25 April 2019
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

บทความแนะนำ

Commerce 2040: Revolutionary Tech Will Boost Consumer Engagement

ปัจจุบันเทคโนโลยีเปรียบเสมือนตัวเร่งการเปลี่ยนเปลง ทำให้บริษัทต่างๆ
พบอุปสรรคในอนาคตมากขึ้น เทคโนโลยีจะปฏิวัติการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปี 2040 อย่างไร
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

Published by euromonitor.com
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

บทความแนะนำ

การยกระดับมาตรฐานรถยนต์สู่ Euro 5 ค่าใช้จ่ายเฉพาะรถยนต์ใหม่เพิ่มมากกว่า 5 พันล้านบาท (กระแสทรรศน์ ฉบับที่ 2961)

 จากความพยายามผลักดันให้ค่ายรถยนต์พัฒนามาตรฐานไอเสียยูโร 5 กับรถยนต์รุ่นใหม่ที่ผลิตในประเทศภายในปี 2564 เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวสำหรับเรื่องมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า ต้นทุนดังกล่าวนี้อาจส่งผลให้ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเพิ่มในการซื้อรถยนต์ในอนาคตข้างหน้า รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทในระยะ 1 ปีที่ใช้มาตรการนี้
 
             ในการสนับสนุนการเปลี่ยนรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์มาตรฐานไอเสียยูโร 5 ดังกล่าว ภาครัฐอาจพิจารณามาตรการต่างๆ อาทิ การปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนรถยนต์ที่ผ่านมาตรฐานไอเสียตั้งแต่ยูโร 5 ขึ้นไป อันจะเป็นการช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในฝั่งค่ายรถยนต์และผู้ซื้อ  รวมถึงส่งเสริมการพัฒนารถยนต์เพื่อการพาณิชย์ให้มีระบบขับเครื่อนด้วยไฟฟ้า ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว
 
              ​สำหรับรถยนต์เก่าที่ยังมีมาตรฐานไอเสียต่ำกว่ายูโร 5 ควรต้องมีการให้การสนับสนุนในเรื่องการปรับจูนระบบเครื่องยนต์ให้ดีขึ้น โดยภาครัฐอาจมีมาตรการช่วยเหลือโดยการอุดหนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการปรับจูนเครื่องยนต์ดังกล่าวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง พร้อมกันกับการปรับขึ้นภาษีรถยนต์รุ่นที่ยังไม่ได้มาตรฐานยูโร 5 เวลาที่มีการต่อทะเบียนรถยนต์ การเพิ่มความเข้มงวดในขั้นตอนการตรวจสภาพรถยนต์ รวมถึงมีการบังคับใช้กฏหมายอย่างจริงจังในการจับปรับรถยนต์ที่ปล่อยควันดำบนท้องถนน
อย่างไรก็ตามการจะลดมลพิษจากไอเสียรถยนต์อย่างสมบูรณ์มากขึ้น ผู้บริโภคจะต้องเลือกใช้น้ำมันดีเซลยูโร 5 ซึ่งคาดว่าหลังการพัฒนาจะมีการปรับราคาขึ้นกว่าน้ำมันดีเซลปกติ 50 ถึง 60 สตางค์ ควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการใช้น้ำมันดังกล่าว การอุดหนุนราคาน้ำมันอาจเป็นประเด็นที่ภาครัฐควรนำมาพิจารณา
 
Published by kasikornresearch.com on 31 January 2019
SMEONE  “ทุกเรื่องครบ…จบในที่เดียว”

บทความแนะนำ

Green Ocean Strategy ธุรกิจรักษ์โลก มากกว่าแค่...โอกาสทำเงิน

จากปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะ น้ำเน่า อากาศเสีย หรือภัยธรรมชาติ หรือแม้แต่สภาพอากาศที่ ร้อนจัด ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนมากมาย ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดกระแสตื่นตัวในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ขยายตัวเป็นวงกว้าง ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยใหม่เริ่มที่จะแสวงหาหรือเลือกใช้บริการหรือสินค้าต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลและเยียวยาโลกใบนี้

อย่างไรก็ดี ในการเดินบนเส้นทางสายสีเขียวนี้ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือแม้แต่ SME สามารถที่จะทำได้เหมือนกันหมด ซึ่งรูปแบบวิธีการก็มีอยู่มากมาย บ้างก็เป็นการพัฒนาสินค้าเพื่อให้มีฟังก์ชันการใช้งานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บ้างก็เป็นกระบวนการผลิตที่ช่วยลดผลกระทบต่อโลกใบนี้ หรือบ้างก็เลือกทำในลักษณะของกิจกรรม CSR เพื่อตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจสีเขียวรูปแบบไหน เชื่อเถอะว่าสิ่งที่จะได้รับกลับมาจะไม่ใช่แค่ “โอกาสทางธุรกิจ” แต่ที่มากกว่านั้นคือ การได้ตอบแทนโลกใบนี้นั่นเอง เช่นเดียวกับ 2 ธุรกิจอย่าง บริษัท ปภพ จำกัด ที่ให้บริการคำปรึกษาและวางระบบบำบัดของเสียและเปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียน และ บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายฟิล์ม Hi-Kool ที่แม้จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง แต่จุดที่เหมือนกันคือ การคว้าโอกาสจากเทรนด์รักษ์โลกได้อย่างดีเลยทีเดียว

Hi-Kool ฟิล์มคลายร้อน ช่วยโลกประหยัดพลังงาน

จากภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นนั้น ทำให้ธรรมชาติ และมนุษย์ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คนทั่วโลกจึงหันมาใส่ใจช่วยกันลดภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น และหนึ่งในธุรกิจที่แม้จะไม่ได้ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยตรง แต่ก็สามารถช่วยโลกใบนี้ในทางอ้อมได้เช่นกัน

 

Published by scbsme.scb.co.th on 12 June 2012
SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

บทความแนะนำ

การจัดการธุรกิจแฟชั่นออนไลน์ ดูเหมือนง่าย แต่รายละเอียดที่ต้องใส่ใจเพียบเหมือนกัน

ขายแฟชั่นออนไลน์สไตล์เหนือเมฆ สต็อกไม่ล้น ทุนไม่จม ไม่เสียโอกาสในการขาย

ขายสินค้าแฟชั่นออนไลน์ ดูเหมือนจะง่ายแต่ไม่เลย ปัญหาหลักๆ คือทุนจม
เพราะต้องสต็อกของ ตามสี ตามไซส์ ตามรุ่น ที่หลากหลาย แล้วถ้าวางแผนสต็อกไม่ดีก็ของค้าง
ตกรุ่น ต้องหาทางระบายออกอีก
ก็เพราะว่ามันไม่ง่ายเอาซะเลย 4 นักธุรกิจสาวจาก 3 แบรนด์ดัง จึงมาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงนี้
ในงาน “ธุรกิจเหนือเมฆ” ที่จัดขึ้นโดยธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ MyCloudFulfillment
พันธมิตรทางด้านดิจิทัล ที่จะมาช่วยติดปีกให้เอสเอ็มอีไทยที่ทำธุรกิจออนไลน์
ได้บินเหนือเมฆพุ่งตรงสู่ความสำเร็จได้ไวขึ้น

เพิ่มยอดขายได้เหนือเมฆ ถ้ามีเวลาวางแผนมากขึ้น

คนจะมาสนใจรองเท้าเราได้ ต้องทำดีไซน์ให้สวยสะดุดตาก่อน แต่ส่วนใหญ่รองเท้าที่สวย
มักใส่ไม่สบาย เราเลยพัฒนาโปรดักส์อยู่นานให้ใส่สบายที่สุด เวลาทำรองเท้าออกมาก็ลองใส่เดินเองก่อน
เป็นเดือน หรือให้ลูกค้าลองฟิตติ้งดู ซึ่งถ้าลูกค้ามาลองสิบคน แล้วผ่านสักแปดคนแสดงว่าฟิตติ้งนี้โอเค
เพราะว่าเท้าคนมีหลายรูปแบบมาก โดยเฉพาะคนไทยจะมีลักษณะพิเศษคือเท้าค่อนข้างอวบ
ถ้าทดลองแล้วใส่ได้สัก 80% แสดงว่าใช้ได้ เวลาเราตั้งราคารองเท้า ให้มองตัวสินค้าก่อนว่าราคาเท่าไร
ลูกค้าสะดวกที่จะซื้อ ตั้งให้ดูคุ้มค่ากับของ กำไรน้อยหน่อย เยอะหน่อยก็แล้วแต่ความเหมาะสม
แล้วไปลดต้นทุนเอา เราอยากให้ลูกค้าใส่ของดี ในราคาจับต้องได้ แต่ละคอลเล็คชั่นต้องวางแผน
ราคา และสต็อกดีๆ ดูว่าตัวไหนน่าจะขายไว ตัวไหนน่าจะช้าหน่อย

“ปัญหาที่เราเคยเจอมาก่อน คือช่วงที่ไฟแรงอันนั้นก็อยากขาย อันนี้ก็อยากทำ
แล้วก็ทำรองเท้าทุกอย่างไม่ว่าจะส้นสูงส้นเตี้ย แต่ทำแบบนั้นมันทำให้เราพลาดเรื่องการวางแผนการเงิน
ลองใจเย็นๆ แล้วหันกลับมามองว่าแต่ละแบบแต่ละรุ่นเราควรทยอยทำเท่าไร ทำอย่างไร
บางทีอาจจะต้องดูเรื่องการวัดผลเงินลงทุนด้วย ไม่ใช่ว่าทำจากความชอบอย่างเดียว ต้องวางบัดเจ็ท
และวางแผนให้ดีก่อนจะทำ เราต้องรู้ว่าเราจ่ายไปเท่าไร แล้วมากแค่ไหนที่เราจะรับได้ เสียเท่าไร
ที่เราจะรับได้ แล้วจำเป็นมากที่ต้องมีคนเก่งเรื่องสต็อกมาช่วยดูแลจัดการแทนเราดีกว่า
อย่างที่เราใช้ MyCloudFulfillment คือเอามาช่วยจัดการภาระเรื่องสต็อกทั้งหมดเลย เราไม่ต้อง
ทำอะไรหลังบ้านแล้ว พอมีคนมาจัดการตรงนี้ให้ เรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างด้านการตลาด
ด้านการขยาย เราเลยได้เอาเวลาไปบริหารจัดการเรื่องการเพิ่มยอดขายและทำธุรกิจให้เติบโตได้
โดยไม่ต้องพะวงหลังว่า ถ้ายอดขายมาเยอะๆจะพลาดตรงไหนหรือเปล่า เพราะมีคนคุ้มกันเราอยู่แล้วให้ขายได้ไม่อั้น”

คุณไม่จำเป็นต้องเก่งไปซะทุกอย่าง เราต้องจัดลำดับความสำคัญให้ดี อะไรที่เราถนัด
เช่น เรื่องลูกค้า หรือการออกแบบที่เราต้องโฟกัสให้มาก อะไรไม่ถนัดเราจ้างให้คนอื่นที่เก่งกว่าทำแทน
คุณเม – สุภัทรา เวโรจน์เสนีวงศ์  เจ้าของแบรนด์ Mave Shoes

แฟชั่นมันวิ่งไปทุกวัน และวิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งเดี๋ยวนี้มีแบรนด์ต่างชาติเข้ามาแข่งขันกันมากมาย
เราต้องวางรากฐานให้ดี เอาระบบมาใช้แต่เนิ่นๆ คิดให้เหนือกว่าแบรนด์แฟชั่นทั่วไป แล้วพัฒนาขึ้นไปอีกระดับ
คุณแอม – ฉายนันท์ มโนมัยสันติภาพ เจ้าของแบรนด์ Mave Shoes

ขายออนไลน์ได้เหนือเมฆ ถ้ามีข้อมูลมากกว่าคนอื่น

“หัวใจเจ้าของแบรนด์คือต้องอินกับมันมากๆ ไม่ใช่อินแค่แฟชั่นชุดออกกำลังกายเท่านั้น
แต่ต้องอินทุกเรื่องของไลฟ์สไตล์ลูกค้าเราเรื่องของการมีสุขภาพดี เพราะฉะนั้นถ้าเราจับทางถูก
ว่าลูกค้าสนใจเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้ มันจะทำให้แบรนด์ของเราดูสตรอง และ ดูเป็นกูรูตัวจริง
ตัวแพรเองทำ content marketing ด้วยตัวเองหมด อาจจะมีฮาร์ดเซลล์บ้างนานๆ ที แต่ส่วนใหญ่
จะเขียนเกี่ยวกับการออกกำลังกายทั้งหมด อย่างเช่น เรื่องคีนัว หรือ fitness influencer ดีๆ
ที่สำคัญคือ เราต้องรู้ให้ครบว่าลูกค้าเราหาข้อมูลเรื่องอะไรอยู่ ต้องมีพวกคีย์เวิร์ดฮิตๆบางคำ
ที่เค้าสนใจอยู่ ให้เราเอาใส่ลงไปด้วย ฉะนั้นถ้าคนเสิร์ชเรื่องนี้แล้วเว็บไซต์ของเราก็จะขึ้น
เป็นอันดับแรกๆ เพราะเรารู้ว่าคนอ่านแบบนี้มักมีแนวโน้มที่จะซื้อชุดของเรา เพราะแบรนด์เรา
มันอยู่กึ่งๆระหว่างแฟชั่นกับสปอร์ต ลูกค้าเราหาข้อมูลแน่น content จึงเป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน

อีกเรื่องที่สำคัญคือเราฝังเฟสบุคพิกเซลไว้ในเว็บไซต์ และแอดแคมเปญทุกตัว พอมีใครเข้ามาดู
มันจะเก็บข้อมูลไว้ เรารู้ได้ว่าคนนี้เข้ามาดูแต่ไม่ซื้อ คนนี้ไปถึงหน้า Check out แต่ยังไม่จบ เราก็จะ
สามารถใช้ข้อมูลพวกนี้มาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการยิงแอด ซึ่งเราก็เอาข้อมูลตรงนี้กลับไปทำโฆษณา
ยิงซ้ำอีกรอบในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตามแต่ละ stage ของลูกค้า ทุกวันนี้ เวลาแพรยิงแอดทุกตัว
แพรจะยิงไปกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มกว้างๆ ชอบออกกำลังกาย ชอบชอปปิง
และเราก็จะลากเค้าเข้ามาเว็บไซต์เรา แต่อีกกลุ่มเป็นกลุ่มคนที่เข้ามาในเว็บไซต์เราบ่อยๆ
อีกทั้ง MyCloudFulfillment ยังช่วยทำให้เช็คได้ง่ายๆด้วยว่า แคมเปญไหนทำยอดขายดี
โปรโมชั่นไหนทำได้เยอะ เพราะฉะนั้นมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการยิงโฆษณา การหาลูกค้าใหม่
และตามเก็บลูกค้า เพราะเรายิงได้ถูกคน ถูกที่ ถูกเวลา”

 “เวลาขายแพรจะคุยกับลูกค้าเองทุกเคส เพื่อรับ feedbackแต่ละคอลเล็คชั่นมาพัฒนาสำหรับรุ่นต่อไป
  คุณแพร – พิมพิศา จิราธิวัฒน์ เจ้าของแบรนด์ Girlsnation

เป็นเจ้าของแบรนด์ต้องรู้ 360 องศา เข้าใจทุกปัญหาของลูกค้าแบบถ่องแท้
ถ้าเราไม่รู้เราจะสอนแอดมินและสร้างระบบของเราไม่ได้
    คุณแพร – พิมพิศา จิราธิวัฒน์ เจ้าของแบรนด์ Girlsnation

 

ติบโตได้เหนือเมฆ ถ้ารู้จักลูกค้าเป็นอย่างดี

“เราซีเรียสเรื่องของแบรนด์มาก มันคือตัวตนของเรา ทุกวันนี้คนทำสินค้าแฟชั่นเยอะมากๆ
แยกดีไซน์กันแทบไม่ออก ก๊อปกันก็มีเยอะ แต่การที่จะทำอย่างไรให้ลูกค้าจำเราได้
เราต้องมีตัวตนที่ชัด ต้องทำให้เค้ารู้ให้ได้ว่า เราคือผู้หญิงแบบไหน แล้วผู้หญิงประเภทไหน
ที่จะวิ่งมาหาเราที่อยากเป็นเพื่อนเรา ขอแค่เป็น Top of mind ของเขา ไม่ซื้อวันนี้ไม่เป็นไร
วันหน้าถ้าจะซื้อเขาต้องนึกถึงเราคนแรก เนี่ยแหละคือแบรนด์ ถ้าเราไม่รู้ว่าเราคือใคร
เราจะขายให้ลูกค้าได้อย่างไร เขาต้องรู้สึกว่าเรามีคุณค่าพอที่จะควักเงิน ดีไซน์เราต้องตอบโจทย์
ต้องสวย ทันสมัย อีกทั้งเราต้องเก็บวัดผลให้ดีทุกครั้งด้วย ว่าแบบไหนทำออกมาขายดี
ดีไซน์ไหนทำออกมาแล้วขายไม่ดี ทุกๆคอลเล็คชั่นต้องติดตามผลลัพธ์ ยิ้มเก็บข้อมูล
ว่าลูกค้าหยิบเสื้อตัวไหนขึ้นมาดู แสกน QR code เข้ามาอ่านข้อมูลตัวไหน เราดูได้ว่าลูกค้าสนใจ
ตัวไหนบ้างและซื้อตัวไหนบ้าง ซึ่งโชคดีมากที่มี MyCloudFulfillment คอยช่วยเก็บข้อมูล
ให้เราเช็คได้ตามช่วงเวลาอยู่แล้ว ยิ้มเลยเอาข้อมูลนี้มาคิดย้อนกลับได้ ซึ่งเราเรียนรู้พฤติกรรม
ผู้บริโภคแล้วเอามาปรับดีไซน์ในทุกๆครั้งต่อๆไป ทีมดีไซเนอร์เราต้องทำรีเสิร์ชเยอะมาก
เราต้องตามเทรนด์โลกให้ทันว่าปีหน้าจะเล่นกับอะไร ตัวยิ้มเองมีทีมดีไซน์กว่า 20 คน ทำแค่เรื่องนี้

ส่วนถ้าเราอยากทำวีดีโอหรือถ่ายรูปโปรโมทคอลเล็คชั่นแต่ถ้ามันยังคลุมเครือไม่ชัด
ในการสื่อสารเรื่องของแบรนด์เราหรือความพิเศษของคอลเล็คชั่นเรา บางทีทำออกไป
ก็ไม่ได้ประโยชน์ ไม่อยากให้ความสำคัญว่าทำอย่างไรถึงจะถูกถึงจะฟรี เพราะทุกอย่างมันต้องลงทุนอยู่แล้ว
อย่าไปคิดมากถ้าต้องลงเยอะ คิดต่างหากว่าลงทุนไปเยอะแล้วต้องได้กำไรกลับมาห้าเท่าสิบเท่าด้วย
เมื่อใดที่เราไปห่วงกับค่าใช้จ่าย มันจะปิดกั้นบางอย่างเกินไป เราเป็น SME เราต้องกล้าคิดกล้าทำ
เราทำทุกอย่างที่บ่งบอกความเป็นแบรนด์ในทุกๆช่องทางที่เราทำได้ ถ้าคนเห็นแล้วจำได้
เขาก็จะกลับมาหาแบรนด์เอง เพราะแบรนด์เราคือสังคมเฉพาะสุดพิเศษ ที่หาที่อื่นไม่ได้อีกแล้ว”

พอเราเป็นแบรนด์แฟชั่น เราต้องบอกลูกค้าให้ได้มากกว่าว่า
ลูกค้าควรใส่อะไร การมีข้อมูลจะช่วยอย่างมากในเรื่องนี้
คุณยิ้ม – วนิดา ประภารัตน์ เจ้าของแบรนด์ Hamburger Studio

 “ทำแบรนด์ให้มีตัวตนชัดเจน ให้รู้ว่าเราคือใคร
ทำจนเขารู้สึกว่าเรามีคุณค่าพอที่จะควักเงินจ่าย และ คุณหาแบบนี้ที่อื่นไม่ได้อีกแล้ว” 
คุณยิ้ม – วนิดา ประภารัตน์ เจ้าของแบรนด์ Hamburger Studio

 

Published  by  scbsme.scb.co.th

SMEONE เพิ่มโอกาสให้ SME ไทย

บทความแนะนำ