ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ (พื้นที่ภาคเหนือ) ที่มีใจรักการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Transformer to SMEs 4.0) เข้าร่วมโครงการ Boost up New Entrepreneurs ปี 2564

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ (พื้นที่ภาคเหนือ) ที่มีใจรักการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ (Transformer to SMEs 4.0) เข้าร่วมโครงการ Boost up New Entrepreneurs ปี 2564
 
ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ รับจำนวนจำกัด 250 ราย เท่านั้น
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้-28 เม.ย. 64
ลงทะเบียน คลิก>> https://forms.gle/2pw49uFG9vTEWE5u8
 
สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการ
- ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้บริหารจัดการ ช่วยการผลิต/เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์
- เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจออนไลน์
- แนะนำการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พร้อมรับแต้มต่อในการประมูล
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook : https://www.facebook.com/boostupsme
Email : info@boostupsme.com
Phone : 02-664-6488 ต่อ 201, 094-545-6645, 085-161-0851
สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.)
ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

บทความแนะนำ

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์กระเทียม ทุเรียน เกลือ สมุนไพร แปรรูปประมงน้ำจืด (กุ้ง) และแปรรูปอาหารทะเล ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์กระเทียม ทุเรียน เกลือ สมุนไพร แปรรูปประมงน้ำจืด (กุ้ง) และแปรรูปอาหารทะเล ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564

เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในกลุ่มคลัสเตอร์และพัฒนาผู้ประกอบการในคลัสเตอร์เป้าหมายให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน

จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันอาหาร

กิจกรรมในโครงการ
1. คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 810 ราย เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและประชาสัมพันธ์ ระบบ THAI SME-GP
2. พัฒนาผู้นำและผู้ประสานงานเครือข่าย (CDA) ส่งเสริมความเข้มแข็ง
3. พัฒนาศักยภาพเชิงลึกกระบวนการผลิตและบริหารจัดการด้านมาตรฐาน ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
4. พัฒนาผู้ประกอบการเกี่ยวกับการวางแผนการตลาด
5. สนับสนุนและส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ประกอบธุรกิจการเกษตร ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชน
2. บุคคลสัญชาติไทย นิติบุคคล หรือวิสาหกิจชุมชนที่ได้ดำเนินกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจากวันจดทะเบียน)
3. ผู้ประกอบการ SME ในการผลิต บริการ ค้าปลีกหรือค้าส่ง หรือเป็นผู้มีความสนใจและประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
4. มีพื้นที่การเพาะปลูก หรือมีความสนใจตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย

สนใจสมัครสอบถามเพิ่มเติมที่
โกสีย์ วัจนทวีโรจน์ 02 422 8688 ต่อ 2114
อารีย์พร ถ้ำรุ่ง 02 422 8688 ต่อ 2105

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars) (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปีงบประมาณ 2564 

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (SME-Early Stage : All Stars) (พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ปีงบประมาณ 2564 
 
รับสมัครตั้งแต่วันนี้–30 เมษายน 2564 จำนวนจำกัด สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
• ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ
• ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจไม่เกิน 3.5 ปี
• ผู้ว่างงานจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่ต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ (ต้องมีสินค้า/บริการของตนเองแล้ว)
• มีภูมิลำเนา หรือสถานประกอบการอยู่ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ประเภทธุรกิจที่เปิดรับสมัคร
• ธุรกิจผลิตอาหารสดหรือแปรรูป
• ธุรกิจผลิตผลทางการเกษตรและสมุนไพร
• ธุรกิจเกี่ยวกับหัตถกรรม (ผ้า, จักสาน, เครื่องปั้นดินเผา)
• ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ (Biological) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green) หรือ BCG
• ธุรกิจการบริการ เช่น ร้านอาหาร สปา เป็นต้น
 
สิทธิประโยชน์
• การวินิจฉัยธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญ
• การปรับแผนธุรกิจ (BMC) ให้เหมาะกับสถานการ์ณปัจจุบัน
• การส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะด้าน
• การทดสอบตลาด/การออกงานแสดงสินค้า
• โอกาสในการสนับสนุนด้านการเงิน
• โอกาสจับคู่ธุรกิจ
• ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หน่วยร่วมดำเนินงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 306 907 / 082 585 1854
email : esan.allstars@gmail.com
Line Id : Esan.All Stars
Page Facebook : Esan-Allstars
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปีงบประมาณ 2564
 
จัดโดย สสว. ร่วมกับ สถาบันอาหาร 
 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต (S-curve) และอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและหลากหลายทางวัฒนธรรม เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอาหาร หรือการแปรรูปทางการเกษตร หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
 
เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ : ตั้งแต่วันนี้–16 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนการรับสมัคร
ลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ที่
 
คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
• ผู้ประกอบการ SME สัญชาติไทย ทั้งที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานรัฐ และยังดำเนินธุรกิจปกติ หรือเป็นบุคลากรในธุรกิจ
• ต้องไม่สมัครขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนกับหน่วยร่วมอื่นภายใต้โครงการเดียวกัน
 
กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก
• ผู้ประกอบการ SME สัญชาติไทย ทั้งที่เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่จดทะเบียนกับหน่วยงานรัฐ ซึ่งดำเนินธุรกิจปกติมา ไม่น้อยกว่า 3 ปี
• รายได้รวม (ปีล่าสุด) ไม่เกิน 100 ล้านบาท
• ต้องไม่สมัครขอรับการสนับสนุนซ้ำซ้อนกับหน่วยร่วมอื่นภายใต้โครงการเดียวกัน
 
กิจกรรมภายใต้โครงการ
• ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ
• ทำการประเมินศักยภาพตนเอง (Self-Assessment) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 1 วัน จำนวน 600 ราย
• คัดเลือกผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยต้องผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กำหนด จำนวน 200 กิจการ
• ดำเนินการให้คำปรึกษาเชิงลึก 5 วัน (ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าได้เพียง 1 ด้านเท่านั้น)
- ด้านการขอสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice)
- ด้านประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (Shelf Life Evaluation) ให้คำปรึกษาเชิงลึก 1 วัน และตรวจวิเคราะห์อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
- ด้านขออนุญาตเลข อย.
- ด้านลดต้นทุน / เพิ่มประสิทธิภาพ
- ด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน (GHPs Codex, HACCP, BRC Issue 8, FSSC 22000, ISO 22000 : 2018)
 
พื้นที่ดำเนินการ : ทั่วประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นายดนัย ลิ้มดำรงค์ชิต
เบอร์ติดต่อ : 02-422-8688 ต่อ 3113, 080-370-6340
E-mail : food@nfi.or.th
แฟกซ์ : 02-422-8527
LINE Official : @FIC.NFI
#SMEone

บทความแนะนำ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Early Stage: All Stars เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2 ปี 2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Early Stage: All Stars เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2 ปี 2564
 
การันตีความเข้มข้นและการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงลึกเช่นเดิม
โดยสำหรับผู้ประกอบการ รุ่นที่ 2 ทางโครงการ ฯ จะดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะดีขึ้น
เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2 แล้ววันนี้
โดยกิจกรรมที่ 1 จะจัดขึ้นในวันที่ 15, 16 และ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 
ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนสมัครออนไลน์ได้ตามลิ้งค์นี้
 
พิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Business Diary และโอกาสในการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ฟรี!
รีบสมัครกันเข้ามานะคะ/ครับ
หมายเหตุ:
+ เปิดรับสมัครสำหรับผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจใน 12 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น (ยกเว้นชุมพรและระนอง)
++ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อแอดมินได้เลยค่ะ โทร. 089-615-9151
#SMEone

บทความแนะนำ