ขอเชิญชมคลิปย้อนหลัง "การบรรยายมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและพักทรัพย์ พักหนี้ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจ"

 

สืบเนื่องจาก สมาคมธนาคารไทยร่วมกับ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ และสมาคมโรงแรมไทย จัดการบรรยายมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและพักทรัพย์ พักหนี้ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรการช่วยเหลือ และเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับทราบข้อมูลโดยตรงจากภาคธนาคาร

 

การสัมมนามาตรการสินเชื่อฟื้นฟูและพักทรัพย์ พักหนี้ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจในครั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจจากสภาหอการค้าและสมาคมต่าง ๆ เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ซึ่งสมาคมธนาคารไทยเชื่อว่า การบรรยายและการตอบข้อสงสัยในงานสัมมนานั้น จะเป็นประโยชน์ ช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีความเข้าใจถึงมาตรการความช่วยเหลือ และหลักเกณฑ์ของสถาบันการเงินมากขึ้น และคาดว่าจะมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมมาตรการเพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ผ่านมาธนาคารสมาชิกแต่ละแห่งได้ดำเนินการจัดทำแพ็จเกจความช่วยเหลือ และเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างตรงจุด ตรงกับโจทย์ความเดือดร้อนของลูกค้า อีกทั้งปรับกระบวนขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งนับแต่เปิดการช่วยเหลือมาในระยะเวลา 2 เดือนกว่า ธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อฟื้นฟูให้กับผู้ประกอบการแล้วทั้งสิ้น 25,651 ราย จำนวนเงิน 78,012 ล้านบาท และมีมูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอนจากมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ แล้วทั้งสิ้น 1,000.22 ล้านบาท ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเอสเอ็มอี ทั้งรายเล็ก กลาง และใหญ่ ครอบคลุมทุกธุรกิจทั่วประเทศ

 

คลิป Highlight สามารถรับชมได้ตาม Link ด้านล่าง

คลิป Highlight ของคุณจาตุรงค์ จันทรังษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย

https://youtu.be/mvpSSd_OITI

 

คลิป Highlight ของคุณชัยยศ ตันพิสุทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

https://youtu.be/hXXws0Azc2k

 

คลิป Highlight ของคุณธวัช ตรีวรรณกุล ตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

https://youtu.be/UKBAiD85SAc

 

คลิป Highlight ของคุณผยง ศรีวณิช ตำแหน่ง ประธาน กกร. และ ประธานสมาคมธนาคารไทย

https://youtu.be/DW5RIiNRpYo

 

คลิป Highlight ของคุณสุวรรณี เจษฎาศักดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย

https://youtu.be/Qv3S6wk9OW0

 

คลิป Highlight ของคุณอานุภาพ คูวินิชกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย

https://youtu.be/y8fYhghH3s0

 

คลิปการบรรยาย สามารถรับชมได้ตาม Link ด้านล่าง

- แนวทางการช่วยเหลือลูกค้า https://youtu.be/8YPf92bv6BU

- ตอบข้อสงสัย มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ https://youtu.be/iBW2sN7hOdQ

- ตอบข้อสงสัยมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู https://youtu.be/4ex0FccfwfI

- มาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ https://youtu.be/IWELJcti0Xg

- มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู https://youtu.be/aqIeb2Epxng

 

อ้างอิง เว็บไซต์สมาคมธนาคารไทย : https://www.tba.or.th/%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%99/

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการบรรยายได้ที่ เว็บไซต์คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) :

https://www.jsccib.org/en/activity/view/343

 

 

บทความแนะนำ

เทคนิคทำการตลาดอย่างไรในภาวะวิกฤต ให้ธุรกิจรอด

ช่วงเวลาวิกฤตเป็นช่วงที่ยากกับการคาดการณ์ในสิ่งที่ไม่เคยมีข้อมูลเก็บไว้ ทำให้ผู้ประกอบการไม่แน่ใจว่าอะไรควรทำหรืออะไรไม่ควรทำในช่วงเวลานี้  โดยทั่วไปนั้นให้ตั้งหลักโดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการตลาดในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว และให้รู้ว่าจุดไหนที่ควรหรือไม่ควรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมีหลักการและแนวคิดที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในยามวิกฤต ดังนี้

 

Short-Term Solutions (วิธีแก้ระยะสั้น)

การตลาดระยะสั้นนั้นจะกำหนดให้อยู่ในระยะเวลาหนึ่งถึงสามเดือน และนี่คือจุดที่วิกฤตในปัจจุบันที่จะมีผลกระทบมากและรุนแรงที่สุด ซึ่งขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมด้วยว่าผลกระทบนั้นเป็นบวกหรือลบ อาจจะน้อยหรือมาก สิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงวิกฤตคือการควบคุมสิ่งต่างๆ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เช่น การโฆษณาผ่านโซเชียลมีเดีย โฆษณาบนเสิร์ชเอนจิน โฆษณาผ่านวิดีโอ และผ่านดิจิทัลประเภทอื่นๆ ที่สามารถติดตามได้ใกล้ชิดและปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ

ตัวอย่าง 

ร้านอาหารที่ลูกค้านั่งรับประทานอาหารในร้านถูกปิดการให้บริการเกือบทุกแห่ง สิ่งที่สามารถทำได้คือ

 • เสนอบริการจัดส่งฟรี โดยทำการ Update โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย โฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา 
 • ปรับปรุงเนื้อหาและข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมดอย่างรวดเร็ว และให้เป็นไปในวงกว้างให้มาก 
 • ผลลัพธ์ที่ได้นั้นเป็นไปในเชิงบวก เจ้าของกิจการเห็นยอดขายและรายได้เพิ่มขึ้น แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้

สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ จะเห็นผลกระทบได้ในลักษณะของการผสมผสาน เช่น ผลิตภัณฑ์บางชนิดมียอดขายลดลงมาก ในขณะที่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ยอดขายยังคงเป็นปกติหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในกรณีนี้อาจจะทำดังนี้

 • ลดหรือหยุดรายการส่งเสริมการขายชั่วคราว ในช่วง 10-14 วันถัดไป ของผลิตภัณฑ์บางชนิด
 • เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความต้องการสูง โดยทำการจัดส่งฟรี ซึ่งจะช่วยให้ยอดขายยังคงอยู่กลาง ๆ ได้ในช่วงเวลานี้

 

Medium-Term Solutions (วิธีแก้ระยะปานกลาง)

การตลาดระยะปานกลางนั้นจะกำหนดให้อยู่ในระยะเวลาสามถึงเก้าเดือน การเปลี่ยนแปลงในระยะปานกลางจะไม่มากเท่ากับในระยะสั้น แต่ธุรกิจอาจต้องมีการปรับกลยุทธ์บางอย่างเพื่อให้ประสบความสำเร็จ 

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์บริการอะไรของธุรกิจที่สำคัญที่สุด และจะยังคงมีความต้องการอยู่ แม้ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ

- ให้ความสำคัญกับสินค้าหรือบริการที่มียอดขายที่มากที่สุด แม้จะมีอัตราส่วนของกำไรสุทธิกับค่าใช้จ่าย (ROI) ที่ต่ำกว่า

- ลองทำการโฆษณาและการตลาดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อรักษาระดับยอดขายไว้ แม้ว่าในระยะกลางจะหมายถึงกำไรที่น้อยลง แต่จำไว้ว่าเป้าหมายในช่วงวิกฤตคือการทำธุรกิจให้รอด

 

Long-Term Solutions (วิธีแก้ระยะยาว)

การตลาดระยะยาวนั้นจะกำหนดให้อยู่ในระยะเวลาหนึ่งถึงสามปี ณ จุดนี้ธุรกิจยังไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใด ๆ สำหรับแผนระยะยาว แต่มีสองสิ่งที่ควรทำ คือ

 

- ต้องตัดสินใจอย่างรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลและตัวเลขมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจ และที่สำคัญที่สุดอย่าตื่นตระหนก เราทุกคนอยู่ในสภาพเดียวกัน เผชิญกับความท้าทายแบบเดียวกัน 

- ต้องทำให้ธุรกิจอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงเวลานี้ และจะมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ จำไว้ว่าการตลาดสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมากในการทำธุรกิจ 


อ้างอิง :

https://www.set.or.th/set/enterprise/article/detail.do?contentId=6885

บทความแนะนำ

เคล็ดลับต้องรู้จากกูรูการเงิน กู้อย่างไรไม่ให้แป้ก

เอสเอ็มอีหลายรายต้องเคยผ่านประสบการณ์ในการขอสินเชื่อจากธนาคารแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ บางครั้งเกิดเป็นคำถามในใจว่า ทำไมธนาคารถึงไม่อนุมัติสินเชื่อให้สักที เป็นเพราะเอกสารไม่ครบ หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่พอ ธุรกิจยังไม่น่าสนใจ หรือสาเหตุมาจากอะไรกันแน่ ที่ทำให้พลาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน  มาเคลียร์กันให้ชัดผ่าน 10 คำถาม ที่จะทำให้คุณรู้ว่า ถ้าจะขอสินเชื่อแล้วไม่แป้กต้องทำอย่างไรบ้าง

 

 1. เมื่อไรควรขอสินเชื่อจากแบงก์?

โดยหลักของการทำธุรกิจต้องมีทั้งส่วนทุนตัวเองและส่วนที่ขอกู้จากธนาคาร แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลาไหนควรต้องขอสินเชื่อ ซึ่งจริง ๆ แล้วความจำเป็นในการขอสินเชื่อมีได้ตลอดเวลาในทุกช่วงธุรกิจ เพียงแต่ปริมาณในการขอสินเชื่อแต่ละช่วงอาจไม่เท่ากัน เช่น 

 • ธุรกิจต้องการแค่สภาพคล่อง อาจใช้สินเชื่อไม่มาก
 • ถ้าเป็นจังหวะที่มีโครงการจะสร้างโรงงาน หรือมียอดขายล็อตใหญ่เข้ามา ความต้องการทางด้านเงินทุนอาจมีมากขึ้น ทำให้ขอสินเชื่อในวงเงินที่มากขึ้น

แต่อย่างไรแล้ว ธุรกิจก็ยังต้องมีทั้งเงินทุนตัวเองบวกกับเงินกู้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพราะการกู้มากไปก็จะมีภาระจ่ายดอกเบี้ยสูง แต่ถ้าใช้ทุนตัวเองทั้งหมดก็อาจสร้างข้อจำกัดการเติบโตของธุรกิจได้

 

 1. เลือกใช้สินเชื่ออย่างไรให้เหมาะกับธุรกิจ?

สินเชื่อมีทั้งสินเชื่อระยะสั้นและสินเชื่อระยะยาว หลักในการเลือกใช้ง่าย ๆ คือ ต้องให้เหมาะสมกับรายได้ที่จะกลับเข้ามา ยกตัวอย่างเช่น หลายครั้งที่ผู้ประกอบการเลือกใช้เงินกู้ระยะสั้น เพื่อนำไปลงทุนระยะยาว เพียงเพราะเห็นว่าดอกเบี้ยสินเชื่อระยะสั้นถูกกว่า แต่จริง ๆ แล้วอาจสร้างปัญหาทำให้ธุรกิจขาดสภาพคล่องได้ เพราะผลตอบแทนหรือรายได้จากการลงทุนระยะยาว อาจเกิดขึ้นไม่ทันกับการต้องจ่ายดอกเบี้ยระยะสั้นในทันที

 

 1. ขอวงเงินสินเชื่อเผื่อไว้เยอะ ๆ จะดีไหม?

ผู้ประกอบการมักจะขอวงเงินเยอะไว้ก่อน เพราะกลัวว่าหากมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนมากกว่าที่คาดไว้แล้วจะไม่พอ ดังนั้น จึงขอเผื่อไว้เพื่อความอุ่นใจ แน่นอนว่าข้อดีของการขอวงเงินไว้สูงคือ ยังมีส่วนที่เหลือไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น แต่ข้อเสียก็มีเช่นกันคือ การขอวงเงินสูงอาจทำให้ต้องใช้หลักประกันมากเกินความจำเป็น ขณะเดียวกันก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดวงเงินที่สูงขึ้นด้วย

 

 1. เวลาแบงก์จะให้กู้ เขาพิจารณาจากอะไร?

เวลาให้ใครยืมเงิน คนคนนั้นย่อมต้องการจะได้เงินคืนและอยากรู้ว่าเขาเอาเงินไปทำอะไร เช่นเดียวกับธนาคารเองก็ต้องการทราบเรื่องเหล่านี้ ดังนั้น ผู้ประกอบการต้องบอกกับธนาคารได้ว่า เงินที่นำไปลงทุนนั้นจะก่อให้เกิดรายได้ หรือมีความมั่นคงในการสร้างรายได้มากน้อยแค่ไหน โดยผู้ประกอบการควรเตรียมเรื่องเหล่านี้ไว้ด้วย

 • ต้องแสดงแผนธุรกิจตรงนี้ให้เห็นชัดเจน
 • ต้องมีแผนสำรองเผื่อไว้ ในกรณีที่แผนแรกอาจจะไม่สำเร็จตามที่คาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับธนาคารเพิ่มขึ้น 
 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน ก็เป็นอีกหนึ่งในแผนสำรองที่สามารถสร้างความมั่นใจกับธนาคารได้

 

 1. แผนธุรกิจแบบไหนที่แบงก์อยากเห็น?

หากไม่นับเรื่องของเอกสารทางการเงินต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อตามหลักทั่วไปแล้ว แผนธุรกิจถือเป็นสิ่งแรกที่ผู้ประกอบการมักจะโดนขอจากธนาคาร โดยธนาคารจะมองธุรกิจออกเป็น 2 ช่วง คือ 

 1. จากตอนนี้ย้อนไปในอดีต เป็นการมองในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา เพื่อดูว่าผู้ประกอบการมีประวัติในการทำธุรกิจอย่างไร ส่วนนี้สามารถดูได้จากเอกสารทางการเงินต่าง ๆ เช่น งบการเงิน Statement บิลเงินสด ใบกำกับภาษี เป็นต้น 

 

 1. จากตอนนี้มองไปข้างหน้า เพื่อดูแผนการในอนาคตของธุรกิจ ถือเป็นจุดสำคัญที่ต้องมีในแผนธุรกิจ เพราะจะเป็นตัวบอกว่าจะสร้างรายได้เพื่อมาจ่ายให้ธนาคารได้อย่างไร แม้แผนธุรกิจจะเป็นเรื่องของการคาดการณ์ไปข้างหน้า เช่น บอกว่าอีก 3 ปี ธุรกิจจะโต 120% ก็ต้องบอกได้อย่างชัดเจนว่าจะทำให้เป็นไปได้อย่างไร การคาดการณ์ต้องสอดรับกับเหตุผล ถ้าแผนธุรกิจอยู่บนการคาดคะเนแบบที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมารองรับ จะเป็นไปได้ยากที่ธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อได้

 

 1. มีหลักประกันเยอะ ทำไมแบงก์ไม่ให้กู้?

ในมุมมองของธนาคารสิ่งที่คาดหวังคือ การให้ลูกค้าสามารถสร้างรายได้เพื่อกลับมาชำระหนี้ได้ ธนาคารไม่ได้คาดหวังอยากจะได้หลักประกันของลูกค้า ฉะนั้น ถึงผู้ประกอบการจะมีหลักประกันเยอะ แต่หากแผนธุรกิจขาดความชัดเจนโอกาสที่จะไม่ได้รับสินเชื่อก็มี ดังนั้น แผนธุรกิจจึงมีความสำคัญมาก

 

 1. หลัง COVID-19 แบงก์พิจารณาอนุมัติสินเชื่อยากขึ้นไหม?

แน่นอนว่าหลัง COVID-19 มุมมองการพิจารณาสินเชื่อจะมีรายละเอียดมากขึ้น เพราะการคาดการณ์อนาคตเวลานี้ทำได้ยากมาก ธุรกิจอีก 2-3 ปี จะเป็นอย่างไร อันนี้คือความยากที่ธนาคารและผู้ประกอบการต้องทำงานร่วมกัน ต้องวาดภาพให้ธนาคารเห็นได้ว่าช่วงหลัง COVID-19 ผู้ประกอบการจะเดินไปแบบไหน ถ้าเดินแบบเดิมจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจะยังโอเคอยู่ หรือถ้าจะเดินแบบใหม่จะไปอย่างไร การเดินต่อไปบนความไม่แน่นอนคือ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวเพิ่มเพื่อที่จะมาคุยกับธนาคาร

 

 1. ธุรกิจใหม่ หรือโปรเจกต์ใหม่ที่เกิดหลัง COVID-19 มีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อไหม?

- กลุ่มที่เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้ว หากพยายามจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ๆ โอกาสอาจมีมากหน่อย เพราะว่ามีพื้นฐาน มีหลักทรัพย์ มีความเป็นผู้ประกอบการในระดับหนึ่ง ไม่ได้ถือว่าเป็นมือใหม่

- กลุ่มที่ไม่เคยทำธุรกิจเลย อาจเป็นพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากช่วง COVID-19 แล้วผันตัวเองมาเป็นเจ้าของธุรกิจ การขอสินเชื่อก็อาจจะไม่ง่าย ดังนั้น ผู้ประกอบการควรมีหลักทรัพย์และทุนของตัวเองในบางส่วน อย่างน้อยต้องมี 20-30% เป็นทุนของตัวเอง ถ้าจะขอกู้ 100% ยากแน่นอน

 

 1. ปัญหาอะไรที่เป็นตัวฉุดความน่าเชื่อถือของเอสเอ็มอี?

ปัญหาหลักๆ ส่วนใหญ่มี 2 เรื่องคือ 

 1. ขาดการวางแผนบริหารจัดการทางการเงิน ผู้ประกอบการให้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการอยากขายของ จนลืมแบ่งเวลามาดูแลเรื่องการเงิน ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา
 2. ขาดวินัยทางการเงิน บางคนมีหลายธุรกิจก็จะหยิบยืมมาจากธุรกิจหนึ่งเพื่อเอาไปใช้อีกธุรกิจหนึ่ง หรือแม้แต่การใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ ก็จะทำให้มีปัญหาเช่นเดียวกัน

 

 1. หากเคยมีประวัติเป็นหนี้มีปัญหา หรือ NPL ทำอย่างไรถึงจะสามารถขอสินเชื่อได้?

ทุกธุรกิจมีทั้งขาขึ้นและขาลง หากผู้ประกอบการประสบปัญหาทางการเงิน สิ่งที่ดีที่สุด คือ คุยกับธนาคาร หากไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ การเข้าไปคุยกับธนาคารเพื่อแสดงเจตนาที่อยากจะแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันสำหรับธนาคารถือผู้ประกอบการแบบนี้เป็น NPL ด้วยสถานะทางการเงิน แต่ในแง่ของความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหา ถือว่าโอเคในสายตาธนาคาร 

แต่กับอีกแบบซึ่งธนาคารไม่ค่อยอยากให้ลูกค้าเป็น คือหลีกเลี่ยงที่จะเจรจา หรือไม่พยายามแก้ไขปัญหา การที่ผู้ประกอบการแสดงออกแบบนี้ จะเป็นเรื่องยากในอนาคตที่จะต้องคุยกับธนาคาร ดังนั้น จึงแนะนำว่า เมื่อธุรกิจประสบปัญหาทางการเงิน การหันหน้าเจรจากับธนาคารคือ ทางออกที่ดีที่สุด

 

 

 


อ้างอิง :

https://kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/k-sme-inspired/Inspired/Inspired-Dec-2020.aspx

บทความแนะนำ

ขายของออนไลน์ปิดการขายอย่างปัง ด้วยเทคนิคตอบแชตอย่างโปร

ขายของออนไลน์เรื่องที่ต้องเจอและรับมือในทุกวัน คือการตอบแชตลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการซักถาม การติชม และอีกมากมายให้ต้องจัดการ วันนี้เราได้รวมปัญหาต่าง ๆ ที่คนขายของออนไลน์ต้องเจอมาฝาก เพราะเรื่องแบบนี้ถ้าเจอนาน ๆ บ่อยครั้งก็อาจจะบั่นทอนจิตใจจนทำเอาอยากเลิกขายได้เหมือนกัน ดังนั้นมาดูวิธีรับมือกันไว้ได้เลย

 

ลูกค้า CF แล้วหาย ปัญหายอดฮิต แก้ยากแต่ลองแก้ก่อนได้

ปัญหานี้ส่วนใหญ่เกิดจาก ลูกค้าลืม ผู้ประกอบการต้องลองทำตามนี้

 1. ลูกค้าสั่งปุ๊บสรุปยอดทันที พร้อมบอกกำหนดระยะเวลาโอนชัดเจน อย่าทิ้งช่วงนาน
 2. ถ้าใกล้วันครบกำหนดแล้วยังไม่โอน ให้ส่งข้อความเตือน
 3. เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินที่หลากหลาย
 4. จัดโปรกระตุ้นให้รีบโอน เช่น จองแล้วโอนทันทีส่งฟรี EMS

 

หรืออาจเป็นปัญหาที่เกิดจากเราเองที่ ตอบช้า ผู้ประกอบการต้องลองทำตามนี้

 1. ตั้งค่าการตอบกลับแบบอัตโนมัติสำหรับคำถามพบบ่อย หรือแจ้งว่าสามารถตอบกลับได้อีกทีเมื่อไหร่
 2. ใช้เครื่องมือแชตบอทสำเร็จรูป ที่มีระบบแจ้งเตือนชำระเงินผ่านแชต โดยเฉพาะใครที่ไลฟ์สดขายออนไลน์ ถ้าใช้ “ระบบเปิดบิล CF อัตโนมัติ” จะช่วยได้มาก
 • ระบบจะดึงคอมเมนต์ที่ลูกค้าพิมพ์ CF แล้วสรุปยอดใน Inbox 
 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการและแจ้งโอนผ่านบิลได้เลย 
 • หลังจบไลฟ์ ระบบจะนับยอดจองให้ทันที ไม่ต้องไล่ตอบแชตยืนยันทีละออเดอร์
 • สำหรับคนที่สนใจ เข้าดูการใช้งานระบบเปิดบิล CF อัตโนมัติของ Page365 ได้ที่ https://www.page365.net/automated-invoice

 

บิลเยอะจัดการยาก แถมยังกลัวโดนโกงสลิปปลอม

ผู้ประกอบการต้องลองทำตามนี้

 1. ลองใช้ Facebook Pay ช่วยเรียกเก็บบิลง่าย ผ่าน Messenger ลูกค้ากดที่บิลเพื่อจ่ายได้ทันที ใบสลิปแนบกลับมาอัตโนมัติ
 2. เช็กสลิปได้ด้วยการสแกน QR Code ผ่านแอปฯ ธนาคาร ถ้าเป็นสลิปจริงจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบได้
 3. ลดจัดการบิล ด้วยระบบจัดการบิลของ Page365 ที่เก็บทุกรายละเอียดสำคัญของการซื้อขาย แยกสถานะบิลชัดเจน พิมพ์ใบปะหน้าซอง ออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จ ครบจบไม่เสียเวลา

เข้าดูการใช้งานระบบจัดการบิลของ Page365 ได้ที่ https://www.page365.net/getting-started/bill

สนใจสมัครใช้ Facebook Pay เข้าไปที่ http://kbank.co/37Mcrt0

 

ลูกค้าถามซ้ำแต่ไม่ยอมซื้อ และเป็นการถามในเรื่องที่ประกาศไปแล้ว

 1. ให้เช็กว่าคุณเขียนรายละเอียดชัดเจนหรือยัง ลองส่งไปให้เพื่อนอ่านหลาย ๆ คน ถ้าทุกคนเข้าใจตรงกันหมด ให้ทำการเช็กในขั้นตอนถัดไป
 2. โพสต์ประกาศให้อยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนหรือเลื่อนหาเจอง่าย ๆ เช่น ขึ้นประกาศที่หน้าแรกของเว็บ หรือถ้าเป็นเพจให้ปักหมุดโพสต์ไว้ ไม่ให้ถูกดันตกไปข้างล่าง
 3. ทำคำถาม-ตอบ หรือ FAQ ไว้ใช้ตอบคำถามที่ถูกถามบ่อย เช่น ถ้าจะสั่งต้องทำยังไง, ชำระเงินยังไง, มีเก็บเงินปลายทางมั้ย หรือจะส่งสินค้าเมื่อไหร่ เป็นต้น โดยอาจทำเป็นภาพ แล้วใส่คำตอบเรื่องที่ลูกค้าถามบ่อยลงไป พอลูกค้าถามมาก็แค่กดส่งภาพนั้นแทนการพิมพ์ตอบ

 

ลูกค้าโวยสินค้าพัง ตรวจสอบไม่ได้ว่าของพังเพราะลูกค้า หรือพังระหว่างขนส่ง

สำหรับร้านค้าไม่มีประกาศไว้แต่แรกว่าไม่ให้เคลมสินค้า ควรยอมให้เคสแรกไปก่อนเพื่อไม่ให้เสียลูกค้า โดยลูกค้าต้องถ่ายภาพกล่อง สินค้าที่เสียหาย ให้สภาพเหมือนที่เจอตอนเปิดกล่อง ถึงสามารถขอเคลมได้ การบริการหลังการขายอย่างเคลมเร็ว ซ่อมเร็ว แถมพูดจาดี จะได้ใจลูกค้าไปเต็ม ๆ

หากไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนี้ ต้องลองป้องกันตามนี้

 1. ใช้อุปกรณ์แพ็กสินค้าให้ดี เพื่อลดการเกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง เช่น 

- เลือกกล่องที่แข็งแรง ใช้บับเบิ้ลห่อตัวสินค้า ติดป้ายระวังแตก และปิดผนึกด้านนอกให้ครบทุกมุม

- หากเป็นสินค้าแตกหักง่าย อาจใช้เป็นกล่องไม้แทน หรือใส่มุมโฟมเพิ่มเพื่อกันกระแทก

 1. เขียนเงื่อนไขการรับประกันอย่างชัดเจนว่าสามารถเคลมได้มากน้อยขนาดไหน บางร้านอาจกำหนดว่าต้องอัดคลิปไว้ตั้งแต่เปิดกล่องถึงสามารถเคลมได้ แม้เสี่ยงทำให้ลูกค้าอึดอัดใจ แต่ถ้าคุณแจ้งว่ามีผู้ไม่หวังดีมาหลอกเคลมสินค้าบ่อย ๆ ลูกค้าจะเข้าใจได้ หรือจะให้แค่ถ่ายรูปมาตามเงื่อนไขแรกก็ได้

 

ลูกค้าไม่มั่นใจกลัวว่าขายของปลอม ทักมาถามบ่อยว่าปลอมหรือแท้

กรณีแสดงว่าร้านคุณยังดูไม่น่าเชื่อถือมากพอ ผู้ประกอบการต้องลองทำตามนี้

 1. มีเว็บไซต์หลักที่ติดต่อได้ ดีไซน์ทันสมัยสวยงาม
 2. ถ้าไม่มีเว็บไซต์ ต้องบอกรายละเอียดช่องทางการติดต่อให้ครบถ้วนชัดเจน
 3. บนเพจควรมีรีวิวจากลูกค้า ถ้ายังไม่มีต้องทำกิจกรรมกระตุ้นให้ลูกค้ากลับมารีวิว
 4. ถ้าภาพที่ใช้โปรโมทสินค้าต้องดูสวยโปรแบบมืออาชีพ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจได้
 5. อัพเดตเนื้อหาลงเพจสม่ำเสมอ ให้ลูกค้ารู้ว่ามีคนขายอยู่จริง
 6. ลองไลฟ์ขายของบ้างให้ลูกค้าได้เห็นหน้า หากตอนดูไลฟ์เห็นว่ามีคนอื่น ๆ CF สินค้าของคุณเหมือนกัน ทำให้ง่ายต่อการ CF ตาม
 7. หากร้านคุณขายราคาถูกเกินไป อาจอธิบายที่มาราคา เช่น ซื้อราคาส่งเลยสามารถขายราคานี้ได้ หรือเป็นช่วงจัดโปรคืนกำไร ก็ทำให้ลูกค้าอุ่นใจมากขึ้น

 

ถ้าวุ่นวายทั้งวัน จนตอบแชทผิด ๆ ถูก ๆถ้าแต่ละวันคุณต้องขายของทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมด จนทำให้บางครั้งตอบแชตผิด ๆ ถูก ๆ แถมไม่มีเวลามาดูภาพรวมธุรกิจ คิดกลยุทธ์การตลาด ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกัน เพราะคุณจะไม่รู้ว่าธุรกิจตอนนี้เติบโตขึ้นมากน้อยแค่ไหน หรือต้องพัฒนาอะไรเพิ่มเติมบ้าง

แนะนำว่าสิ่งไหนที่ใช้ระบบมาจัดการแทนได้ อาจต้องลงทุนซื้อมาใช้เพื่อทุ่นแรง เช่น FillGoods ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ ตัดสต็อกพร้อมแจ้งเตือนเมื่อของใกล้หมด สร้างออเดอร์ มีทีมช่วยติดตามสถานะสินค้า รวมถึงเก็บ Data รายงานภาพรวมการขาย ช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมธุรกิจได้ง่าย รู้จุดเด่น จุดด้อยชัดเจน

รู้จักบริการของ FillGoods เพิ่มเติมได้ที่ https://fillgoods.co/our-services/

 

 


อ้างอิง :

https://www.facebook.com/KBankKSME/posts/10158205617378181

บทความแนะนำ

มือใหม่ขายออนไลน์ โปรโมตร้านผ่านโซเชียลมีเดียอย่างไรให้ติดตลาด

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัจจุบันโซเชียลมีเดียมีผลกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้คนเป็นอย่างมาก ทุกความเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในโลกออนไลน์แทบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การติดต่อพูดคุย ไปจนถึงการซื้อขายสินค้า  

 

ในส่วนของการทำธุรกิจนั้น โซเชียลมีเดียกลายเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบการในการเข้าถึงลูกค้าโดยตรง  ด้วยข้อดีที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในจำนวนมาก พูดคุยกันได้แบบ Real Time ช่วยให้รู้รู้ฟีดแบ็กของสินค้าว่าเป็นเช่นไร ผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันไม่ควรมองข้ามการทำการตลาดและขายของบนโซเชียลมีเดีย

 

ยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ทำให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยจากการศึกษาหัวข้อ ‘Riding the Digital Wave: Southeast Asia’s Discovery Generation’ ของ เฟซบุ๊ก-เบนแอนด์ คอมพานี ที่ระบุว่า

 • ผู้บริโภคชาวไทยซื้อสินค้าออนไลน์ใช้เงินเฉลี่ย 6,000-8,000 บาท คิดเป็น 34%
 • ผู้บริโภคชาวไทยซื้อสินค้าออนไลน์ใช้เงินเฉลี่ย 11,000 บาท คิดเป็น 29%
 • ผู้บริโภคชาวไทยซื้อสินค้าออนไลน์ใช้เงินเฉลี่ย 11,000-18,000 บาท มีอัตราสูงถึง 35%

ยังมีการคาดการณ์อีกว่า ภายในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือในปี 2568 ประเทศไทยจะเป็นผู้นำการซื้อของออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีอัตราการเติบโต 5 เท่า

 

แต่ด้วยความที่โซเชียลมีเดียมีหลากหลายแพลตฟอร์ม ผู้ประกอบการจึงควรจะคิดให้ดีก่อนว่าควรโปรโมตร้านผ่านแพลตฟอร์มไหน อย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงท ซึ่งการโปรโมตในแต่ละช่องทางก็มีวิธีการทำให้สินค้าติดตลาดและเป็นที่พูดถึงแตกต่างกัน มาดูกันทีละช่องทางเลย

 

 1. Facebook 

ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2563 ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) พบว่า คนไทยนิยมขายของบน Facebook คิดเป็นสัดส่วนถึง 64.7% โดยให้เหตุผลว่าเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุด

เทคนิคขายสินค้าผ่าน Facebook

- ผู้ประกอบการควรที่สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าเรามีตัวตนอยู่จริง โดยหมั่นโพสต์รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าบ่อย ๆ โต้ตอบกับคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นบนเพจของร้านเป็นประจำ เพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาดูเพจของร้านเกิดความมั่นใจ

- ให้ความสำคัญกับเรื่องของ Content ว่าควรจะมีวิธีการนำเสนออย่างไรให้น่าดึงดูดใจลูกค้า อาจใช้การเขียนอธิบายว่าสินค้าที่ขายว่าจะช่วยแก้ปัญหาหรือเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้าอย่างไรบ้าง โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ใส่ความเป็นกันเอง หรือลองคิดคำใหม่ ๆ ขึ้นมา เพื่อให้โพสต์ดูน่าติดตามมากขึ้นก็ไม่ว่ากัน

- รูปภาพสินค้าที่ใช้ประกอบก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน หากรูปภาพสวยจะสร้างความสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น โดยรูปภาพสินค้าควรมีความใกล้เคียงกับสินค้าจริงมากที่สุด เพื่อป้องกันเรื่องร้องเรียนที่อาจสร้างความเสียหายต่อแบรนด์ในภายหลัง อีกทั้งผู้ประกอบการอย่าลืมใส่โลโก้แบรนด์ หรือลายน้ำเข้าไปในรูปภาพด้วย จะได้เป็นการสร้างการรับรู้ว่าเป็นสินค้าจากแบรนด์ของเรา

- ลองใช้ฟีเจอร์อย่าง Facebook Marketplace ซึ่งเป็นพื้นที่ให้ผู้ประกอบการสามารถโปรโมตร้านผ่านได้แบบฟรี ๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือจะเป็นการสร้างกลุ่มขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกสามารถรับรู้เรื่องราวของสินค้าที่ขายอยู่โดยตรงก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจไม่แพ้กัน

- อย่าลืมจัดโปรโมชันกระตุ้นยอดขาย โดยอาจจะมอบส่วนลดให้กับลูกค้ารายใหม่ เมื่อซื้อสินค้าตามราคาที่กำหนด หรือจัดกิจกรรมง่าย ๆ อย่างการแชร์โพสต์โปรโมชันเพื่อรับส่วนลดพิเศษ ซึ่งถือเป็นการช่วยโปรโมตสินค้าให้ผู้อื่นที่ยังไม่รู้จักแบรนด์ได้เห็นไปด้วยในเวลาเดียวกัน

 

 1. YouTube

แพลตฟอร์มที่นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอ เป็นอีกเครื่องมือสำคัญในการขายสินค้าบนสังคมออนไลน์ จากการสำรวจธุรกิจ SME ที่ขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ระบุว่า การทำวิดีโอช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และมีแนวโน้มที่จะมาเป็นลูกค้าของร้านในที่สุด การสร้างเนื้อหาในรูปแบบวิดีโอจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของลูกค้าในปัจจุบัน

เทคนิคขายสินค้าผ่าน YouTube

- ทำวิดีโอรีวิวสินค้า เป็นการโฆษณาสินค้าอีกทางหนึ่งให้กับกลุ่มเป้าหมายใหม่ให้รู้จักกับสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสให้พวกเขาเหล่านี้กลายมาเป็นลูกค้าต่อไปในอนาคต

- หากเป็นสินค้ามีขั้นตอนการใช้งานที่ซับซ้อน เช่น เครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยี อุปกรณ์ช่างต่าง ๆ  ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ การโปรโมตร้านผ่าน YouTube ที่มาพร้อมคลิปวิธีสอนการใช้งานจะช่วยให้ลูกค้าเข้าใจขั้นตอนได้ง่ายขึ้น

- ทำวิดีโอถาม-ตอบ เกี่ยวกับสินค้า อาจจะต้องรวบรวมคำถามที่มักเจอบ่อยเวลาขายสินค้า มาทำคลิปวิดีโอเพื่อคลายข้อสงสัยให้กับลูกค้า

 

 1. Instagram

แพลตฟอร์มที่มีจุดเด่นในเรื่องการนำเสนอรูปภาพที่สวยงามและการทำวีดีโอสั้น ๆ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการโปรโมตร้านและขายของออนไลน์ โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มแฟชั่น เครื่องประดับ ซึ่งเน้นความสวยงามของสินค้าเป็นหลัก

เทคนิคขายสินค้าผ่าน Instagram

- ควรเลือกสมัครบัญชีประเภทธุรกิจ ซึ่งออกแบบมาเพื่อขายสินค้าโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีฟังก์ชันสถิติวิเคราะห์ เช่น จำนวนคนติดตาม จำนวนคนเข้าถึงโพสต์ จำนวนครั้งที่มีการโพสต์ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปพัฒนาในงานขายให้ดียิ่งขึ้น

- ควรให้ความสำคัญกับความสวยงามของรูปภาพ จัดวางตำแหน่งของสินค้าให้ดูโดดเด่น เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ Instagram ที่มักจะชอบหยุดดูรูปภาพที่มีความสวยงาม

- สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว ขอให้ถ่ายรูปพร้อมกับติดแท็กของแบรนด์ ซึ่งเปรียบเหมือนกับการรีวิวสินค้า ช่วยสร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น หากสินค้าถูกใจพวกเขาก็จะกดเข้ามาตรงแท็กเพื่อเข้ามาดูว่าแบรนด์มีสินค้าอื่น ๆ อะไรอีกบ้าง ซึ่งวิธีนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่หลายแบรนด์ใช้กันเวลาโปรโมทร้านผ่าน Instagram

 

 1. TikTok

แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นที่กำลังมาแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ล่าสุดมีบริการใหม่ที่เรียกว่า TikTok For Business สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง สามารถโปรโมตร้านแก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคขายสินค้าผ่าน TikTok

- ด้วยความที่เป็นแพลตฟอร์มด้านความบันเทิงวิดีโอที่ทำออกมานั้นต้องมีความสนุกสนานดูแล้วเพลิน โดยอาจจะนำลูกเล่นที่มีของ TikTok มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การร้องเพลง การเต้นตามจังหวะเพลง หรือการลิปซิงค์บทสนทนา เป็นต้น

- ลองสร้าง Challenge เพื่อให้ผู้ใช้คนอื่นทำตาม โดยอาจจะสอดแทรกสินค้าเข้าไปเพื่อโปรโมทและสร้างการรับรู้ออกไปในวงกว้าง

 

 

 


อ้างอิง

https://www.krungsri.com/th/plearn-plearn/sme-promote-product-in-social-media

บทความแนะนำ