โครงการ “Khon Kaen Select” เลือกเฟ้นสินค้า OTOP เพื่อจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการค้า การลงทุน และพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก รวมถึงภาคธุรกิจทั้งผู้ประกอบการทุกคน การหยุดการเดินทางทำให้ชีพจรทางเศรษฐกิจหยุดนิ่ง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย อาทิ วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการกลุ่มโอทอป ที่ต้องเผชิญกับผลกระทบมานานเกือบ 2 ปี
 
การส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการภายใต้สถานการณ์แบบนี้ จึงจำเป็นต้องเป็นความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการผลักดันการและส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินต่อไปได้ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP ขอนแก่น ในการเป็นกลไกในการดำเนินการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มวิสากิจชุมชน เพื่อประคับประคองการผลิตและการขายสินค้า ให้มีรายได้กันในยามนี้ ภายใต้แนวคิด “KHON KAEN Select” ที่เน้นการมี เอกลักษณ์แห่งเมือง ผสานกับการเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาเสริม
 
โดยโครงการ “Khon Kaen Select” เลือกเฟ้นสินค้า OTOP เพื่อจัดเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2565 โดยใช้วาระการส่งความสุขถึงผู้รับ มิตรสหาย ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ลูกค้า หรือผู้มีอุปการะคุณ  ซึ่งจะเป็นการกระจายความสุข กลับไปสู่ชุมชน จากรายได้ที่พวกเขาได้รับจากการผลิตสินค้าได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเป็นสินค้่าที่ได้รับการคัดเลือกมาจาก 5 หน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น คือ พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด  พัฒนาการชุมชนจังหวัด เทศบาลนครขอนแก่น และเครือข่ายโอทอปจังหวัด ทั้งหมดจากสินค้า 92 รายการ โดยคัดมา 20 รายการ จากสินค้าที่มาจาก 11 อำเภอ หรือประมาณ 478 ครัวเรือนเลยทีเดียว
 
กระเช้าส่งความสุขปีใหม่ 2565 สินค้า OTOP จากจังหวัดขอนแก่น มี 2 แบบ คือ VIP ราคา 1,000.- บาท และ VVIP 2,000.- ต่อกระเช้า ไม่มีค่าขนส่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งจากภาคเอกชนผู้ใจดี
 
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองล่วงหน้า เพื่อเติมกำลังใจให้คนไทยด้วยกัน ได้ที่สายด่วน 085 853 6169 และที่ LineOA ของศูนย์ฯ คือ @OTOPKKC  ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2565
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญร่วมงาน SCB Happy Franchise Days 2021 เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ง่าย ครบ จบ ในงานเดียว พบกับงานสัมมนาและ Franchise Matching ออนไลน์

ขอเชิญร่วมงาน SCB Happy Franchise Days 2021 เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ง่าย ครบ จบ ในงานเดียว พบกับงานสัมมนาและ Franchise Matching ออนไลน์

 

ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 17.00 น. ผ่านระบบ Zip Event

เสริมวิสัยทัศน์การลงทุนธุรกิจ พร้อมรับคำปรึกษาและโปรโมชันสุด Exclusive จากแบรนด์แฟรนไชส์ชั้นนำของเมืองไทย

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่  https://www.zipeventapp.com/e/SCB-Happy-Franchise-Days-2021

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ SCB Business Call Center โทร. 02 722 2222

 

#SCBThailand #SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม "Hackathon: Finding the Best Enabler" โดย ETDA และพาร์ทเนอร์เทคโนโลยี 

หากคุณกำลังทำธุรกิจ e-Office , CRM , MarTech Solution  สำหรับ SMEs ขอเชิญร่วม

"Hackathon: Finding the Best Enabler" โดย ETDA และพาร์ทเนอร์เทคโนโลยี 

 

เปิดเวทีให้บริษัทของคุณ ร่วมแชร์ไอเดีย นวัตกรรม โซลูชั่น ด้าน e-Office สู่การเป็นนวัตกรรมที่มาช่วยยกระดับธุรกิจ SMEs ไทย

 

  • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบจะได้มีโอกาสจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการ SMEs โดยตรง สู่การต่อยอดการทำงานด้วยเทคโนโลยีมากขึ้น
  • ผู้ชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 300,000 บาท พร้อมสิทธิในการเข้าร่วมทดสอบนวัตกรรมกับ ETDA Sandbox  ด้วย

 

เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ - 4 พฤศจิกายน 2564

 

สมัครที่ https://bit.ly/3uF8tN8

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://techsauce.co/news/hackathon-finding-the-best-enable

บทความแนะนำ

เชิญชวนหน่วยงานยื่นข้อเสนอโครงการ ปี 2565 ผ่านเว็บไซต์ สสว. SME ONE และ SME CONNEXT

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2565 (เอกสารแนบ 1)

“หน่วยงานที่ประสงค์ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยให้จัดทำเอกสารตามจำนวนที่ สสว. กำหนด และนำส่ง สสว. ด้วยตนเองที่

“สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เลขที่ 21 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900” ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564  ก่อนเวลา 17.30 น. โดย สสว.
จะถือวันรับเอกสารจากตราประทับรับเอกสารของ สสว. เป็นสำคัญ”

“เมื่อผลการพิจารณาสิ้นสุดแล้ว สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จะมีหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งผลการพิจารณาให้กับหน่วยงานที่ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุน ได้รับทราบต่อไป”


เอกสารเพื่อให้หน่วยงานที่สนใจและประสงค์ยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนสามารถDownloadไปดำเนินการ ประกอบด้วย

 

รายละเอียด

ประเภทเอกสาร

หมายเหตุ

3.1 กรอบการดำเนินงานโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย

     (MSME Step up) ปีงบประมาณ 2565

PDF

เอกสารแนบ 2

3.2 กรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ ปีงบประมาณ 2565

PDF

เอกสารแนบ 3

3.3 กรอบการดำเนินงานโครงการประกวด MSME National Awards        ปีงบประมาณ 2565

PDF

เอกสารแนบ 4

3.4 กรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจ

      อนาคต Next Normal ปีงบประมาณ 2565

PDF

เอกสารแนบ 5

3.5 กรอบการดำเนินงานโครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World

     (ภาคบริการ) ปีงบประมาณ 2565

PDF

เอกสารแนบ 6

3.6 กรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับคลัสเตอร์ต้นแบบ

     สู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2565

PDF

เอกสารแนบ 7

3.7 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหน่วยร่วมดำเนินงานเพื่อดำเนินงาน

      โครงการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ

      ขนาดย่อม ปีงบประมาณ 2565

PDF

เอกสารแนบ 8

3.8 การพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

     พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 34 (2)

PDF

เอกสารแนบ 9

3.9 การจัดเตรียมเอกสารในการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

PDF

เอกสารแนบ 10

3.10 แบบคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มาตรา 34 (2)     

Word

เอกสารแนบ 11

3.11 แบบคำขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุน 

       ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สำหรับองค์การเอกชน    

       ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

       พ.ศ. 2543 มาตรา 34 (2)

Word

เอกสารแนบ 12

3.12 ข้อเสนอโครงการ ขอรับการสนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือ

       จากกองทุนสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

       ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

       พ.ศ. 2543 มาตรา 34 (2)

Word

เอกสารแนบ 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลอื่นใดเพิ่มเติม โปรดประสานการดำเนินงานได้ที่ นางสาวอารีรัตน์ พรหมมีศรี นักวิชาการ SMEs ชำนาญการ ฝปค. ได้ที่หมายเลขภายใน 3076 

บทความแนะนำ

เชิญชวนหน่วยงานที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปี 2565

บทความแนะนำ